แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 21594
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน ดำน้ำดูปะการัง พักหรู4ดาว 2 วัน 1 คืน
ดำน้ำเกาะสาก เที่ยวเกาะล้าน

2 วัน 1 คืน

เที่ยวทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา แบบ New Normal เดินทางด้วย Speed Boat ส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล

Day 1 :
10.00 น.  ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะสาก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง และสนุกสนานกับเครื่องเล่นทางน้ำเช่น แพยาง พายเรือคายัก พายSUP Board ห่วงยางแฟนซี  สไลเดอร์ สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
12.00 น.    บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะ ที่ร้านอนันต์ซีฟู้ด (หรือเทียบเท่า) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการรถสองแถวนำเที่ยวบนเกาะ ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านอาหาร
15.00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรือนไทย

Day 2 :
เช้า     
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)จาก                      นั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 น.    เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน