ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21579
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง เขาอังคาร วัดภูม่านฟ้า วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน by รถโค้ชปรับอากาศ 2 วัน 1 คืน
บุรีรัมย์ เจาะลึก

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคอีสาน

Day 1 :
05.00 น.               พร้อมกันที่จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
05.30 น.               โดยรถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ   เดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์  รับประทานอาหารเช้า(1)set box
10.30 น.               ออกเดินทางสู่  อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 56 กิโลเมตร นำท่านชม ปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์   โดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอม สร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว นักท่องเที่ยวจะต้องเดินบันไดใหญ่จากเชิงเขาขึ้นไปด้านบน สร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย โดยมีการออกแบบที่ประณีต มีอาคารเรียงรายไปจนถึงปราสาทประธาน นับเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
11.30 น.               นำท่านชม  เขาอังคาร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นวัดที่มีความสวยงาม ใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรื่องราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษ, ใบเสมาพันปี, พระพิฆเนศงาเดียว, พระพุทธ 109 องค์, พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ และเทวรูปเจ้าเมืองขอม เป็นต้น แล้วเดินทางสู่ อ.เมือง
12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ขาหมูลักษณา
บ่าย                      นำท่านชม วัดขุนก้อง  เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอนางรอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2150 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2260 นำท่านผ่านชม วัดภูม่านฟ้า บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยก้อนหินที่นำมาแกะเป็นรูปลักษณ์อักษรทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธ์ภายในวัดภูม่านฟ้า คือ หลวงปู่หิน ซึ่งเป็นจุดแรกที่เมื่อเดินมาถึงแล้วต้องเข้าไปกราบไหว้ก่อนเข้าเดินชม ณ จุดอื่นๆ ทั้งนี้ก็ยังมีศาลาที่รวบรวมของโบราณที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ เช่น เครื่องปั้นดินเผา แจกันน้อยใหญ่ อุปกรณ์ท่อผ้าไหมสมัยโบราณ รถยนต์โบราณ คราบงูที่มีขนาดใหญ่ สินค้าที่แกะสลักด้วยไม้ เป็นต้น ชม วัดกลางนางรอง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์มาแต่โบราณ มีประวัติเล่าว่าสมัยกรุงธนบุรี เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนำทัพไปปราบเจ้าเมืองนางรองซึ่งเป็นกบฏ และได้หยุดพักทัพที่บริเวณนี้ซึ่งมีสระน้ำขนาดใหญ่
15.00 น.               นำท่านชม วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยาและชีววิทยา บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอมที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ชื่อว่า พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ ยังมี สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน หรือ บันไดนาคราช ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสักการะบูชาพระสุภัทรบพิตรซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดง จำนวน 297 ขั้น ทำให้เกิดงานประเพณีขึ้นเขากระโดง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี และร่วมทำบูญงานประกวดกวนข้าวทิพย์–ตักบาตรรเทโวโรหณะ ในช่วงก่อนวันออกพรรษาและวันออกพรรษาอีกด้วย
ชม วัดป่าเขาน้อย ตั้งอยู่ติดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นป่าธรรมชาติร่มรื่น และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบ ภายในวัดป่าเขาน้อยมี พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ ซึ่งสร้างขึ้นจากแรงเคารพศรัทธาของศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ และเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณแห่งหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ พระสายธรรมยุติและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น แล้วนำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์ 
18.00 น.               รับประทานอาหารค่ำอิสระภายในถนนคนเดินเซาะกราว มีสินค้าและอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
20.00 น.               นำท่านเข้าที่พัก เดอ ศิตา ปริ้นเซส หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 2 :
07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.               ออกเดินทางสู่ อ.บ้านด่าน ระยะทาง 15 กิโลเมตร นำท่านชม วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ สร้างขึ้นจากดำริของหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ พระเกจิชื่อดัง เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่หลวงปู่จันทร์แรม อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ภายในวัดสงบร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญและปฏิบัติธรรม รวมถึงยังจะได้เห็นฝูงนกยูงจำนวนมากภายในวัดอีกด้วย  นำท่านถ่ายรูป  สนามกีฬาช้างอารีน่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก และยังเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อดังของจังหวัด ภายในสนามกว้างขวาง สามารถจุได้ถึง 32,600 ที่นั่ง โดดเด่นด้วยโลโก้สโมสรที่ตั้งเด่นเป็นสง่าตัดกับพื้นหญ้าสีเขียว สวยงาม ทันสมัย และยิ่งใหญ่ตามระดับมาตรฐานสากล ชม BURIRAM CASTLE เป็นส่วนหนึ่งของ BURIRAM UNITED ตั้งอยู่ระหว่างสนาม Chang ARENA และสนามแข่งรถระดับโลก  CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT พื้นที่ขนาด 93,000 ตร.ม. แบ่งเป็น Avenue Area 35,000 ตร.ม. ,ปราสารหินพนมรุ้งจำลอง 14,000 ตร.ม., สวนไม้ดอก ไม้ประดับและสวนตะบองเพชร 35,000 ตร.ม. (ออกแบบและจัดสร้างโดย สวนนงนุช), CAR PARKING 8,000 ตร.ม. เป็นแหล่งอารยธรรมใหม่…ที่รวมหัวใจของบุรีรัมย์ไว้..ที่นี่ ที่เดียว ที่รวมความต้องการให้กับทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวบุรีรัมย์ เพื่อนพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่นี่…ผสานโลก 2 ยุค ได้อย่างลงตัวที่สุด ความงดงามของอารยธรรมขอมในอดีต ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วย มาตรฐานที่เป็นสากล เปิดบริการ ปี 2558 (ต้นไตรมาส 3 ) มีปราสาทพนมรุ้งจำลอง เป็นจุด landmark และมีสวนหินและสวนตะบองเพชรขนาดใหญ่  ชม มหาศิวลึงค์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “มหาศิวลึงค์” ตั้งอยู่ภายในสวน “สวนศิวะ12”  โดย มหาศิวลึงค์ ทำจากหินทราย สูงกว่า 9 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก รายรอบด้วยแผ่นศิลาหินทราย “กามาสูตร” ซึ่งเปรียบดั่งจุดกำเนิดแห่งจักรวาล รับประทานอาหารค่ำอิสระภายใน บุรีรัมย์คัสเซิล ซึ่งมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกมากมาย รับประทานอาหารกลางวันอิสระภายในบุรีรัมย์คัสเซิล เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
13.00 น.               เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากกลับบ้าน....
19.00 น.               เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ................

หมายเหตุ  รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
20 – 21 มี.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 1,999 FULL

ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน