ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21484
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ตรัง ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำมรกต by Air Asia 3 วัน 2 คืน
ITHA8003 : ตรัง ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำมรกต By FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ถ้ำเลเขากอบ วังเทพทาโร สถานีรถไฟตรัง ทัวร์ดำน้ำดูปะการังทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง สถานีรถไฟกันตัง ชุมชนบ้านย่านซื่อ #ฟรีประกันCOVID

Day 1 :
05.30 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.50 .  มุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานตรัง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน FD3241
09.25 .  ถึง ท่าอากาศยานตรัง รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ (Unseen Thailand)  นำท่านลงเรือ พบความมหัศจรรย์ การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดิน ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดของการท่องถ้ำเลเขากอบคือตอนที่ต้องนอนราบขนานไปกับลำเรือเพื่อลอดผ่านส่วนที่มีเพดานต่ำที่สุดของถ้ำที่เรียกกันว่า 'ถ้ำลอด'  จนถึงกับมีผู้เปรียบเปรยอารมณ์นี้ว่าราวกับได้ลอดผ่านท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ การเดินทางเข้าไปชมภายในนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือในบางจุดแล้วจึงค่อนเดินสำรวจถ้ำต่าง ๆ อันได้แก่ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ เป็นต้น โดยมีระยะทางสำรวจถ้ำทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางสู่ วังเทพทาโร มีเนื้อที่ 20 ไร่ ก่อตั้งโดยนายจรูญ แก้วละเอียด “เทพทาโร” เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ภาคใต้เรียกว่า “จวง” หรือ “จวงหอม” เป็นไม้มงคลสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้หลายส่วน เช่น ใบ เปลือก ราก มีกลิ่นหอมคล้ายการบูร ใช้ปรุงอาหารและทำยา ภายในมีการตกแต่งสถานที่โดยการนำไม้เทพทาโรมาดัดแปลงเป็นมังกร นำท่านชมมังกรไม้เทพทาโร ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้มีฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำธูปหอมเทพทาโรและจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์Otopจากไม้เทพทาโร อิสระถ่ายภาพหรือซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านแวะถ่ายรูปเช็คอินที่ สถานีรถไฟตรัง สถานีรถไฟเก่าแก่สายใต้ ฝั่งอันดามัน ที่หน้าสถานีรถไฟจะมีตุ๊กตุ๊กหัวกบ คอยจอดรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถไฟ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในจังหวัดตรังด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
แวะถ่ายรูปกับ วงเวียนน้ำพุปลาพะยูนตรัง เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่องพระสุธนมโนราห์ ชั้นรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณีและชั้นล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง เดินทางสู่ สตรีทอาร์ตเมืองตรัง ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นอย่างสวยงาม โดยได้มีการวาดรูป 3 มิติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกัน ซึ่งเเต่ละรูปก็จะสะท้อนความเป็นจังหวัดตรัง โดยจะมีทั้งหมด 4 จุด คือ ต้นศรีตรัง, ถ้ำมรกต,ต้นยางพารา และ พะยูน         นำท่านเดินถ่ายรูปที่ ย่านตึกเก่าเมืองตรัง ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และแบบจีนโบราณ สุดคลาสสิค
เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
ที่พัก: เมืองตรังระดับเทียบเท่า3ดาว

Day 2 :
เช้า     บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง นำท่านลงเรือสู่ท้องทะเลตรัง มุ่งหน้าสู่ ถ้ำมรกต (Unseen in Thailand)
ตั้งอยู่บนเกาะมุกด์ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สามารถเข้าได้ในช่วงน้ำทะเลลงเท่านั้น บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้
มุ่งหน้าสู่ เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของทะเลตรัง ด้วยเหตุนี้เองจึงถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรของจังหวัดตรัง หาดทรายที่นี่ขาวเนียนละเอียดเหมือนแป้ง น้ำทะเลใสสีสวย ชายหาดด้านหน้าที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ฯ มีแนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาว เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อนหนามแดงและปลากหลากชนิด และที่หน้าหาดยังเป็นที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นเกาะมุก เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะม้า เรียงไปจนถึงเกาะไห จากหาดนี้มีเส้นทางเดินเท้าไปชมยังหาดอื่นๆ ของเกาะได้ เช่น หาดอ่าวช่องลมอยู่ห่างจากที่ทำการหน่วยฯ ประมาณ 800 เมตร ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พร้อมดำน้ำดูปะการังอันสวยงาม
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย      มุ่งหน้าสู่ เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ห่างจากท่าเรือปากเมงประมาณ 12 กิโลเมตรเป็นเกาะหินเล็กๆ ไร้หาดอยู่ไม่ไกลกับเกาะม้า หากมองผิวเผินจะดูเหมือนกองหินขนาดใหญ่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้น จุดเด่นของ 2 เกาะนี้อยู่ที่จุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงาม ระหว่าง 2 เกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของเกาะเชือก ปะการังหลากสีที่ปกติแล้วจะพบแต่ใจน้ำลึก สามารถพบเห็นได้ที่ระดับน้ำไม่ลึกนัก ที่เก  าะเชือกนี้เท่านั้น ใกล้ๆกับเกาะเชือกยังมีเกาะแหวน ซึ่งล้วนเป็นเกาะหินไร้หาดที่นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำโดยแท้จริง ให้ท่านชมโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ชมดอกไม้ทะเล ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อน และหมู่ปลาหลากสีที่สวยเหมือนในภาพถ่ายได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นเกาะหินไม่มีหาด บนเกาะจึงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ เรือท่องเที่ยวจะผูกทุ่นลอยลำ แล้วให้นักท่องเที่ยวลงไปดำน้ำเท่านั้น อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการัง พร้อมฝูงปลาน้อยใหญ่ที่มาล้อมรอบตัวท่าน ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมงหมายเหตุสำคัญ: โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
17.30 น. ถึงท่าเรือปากเมง
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักที่พัก: เมืองตรังระดับเทียบเท่า3ดาว

Day 3 :
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
เดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
(บ่อน้ำร้อนควนแคง) มี จำนวน 3 บ่อ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามลำดับ เป็นที่นิยมมาแช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ ณ ที่แห่งนี้ โดยมีห้องอาบน้ำ ห้องแช่น้ำร้อนให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัว จำนวน 9 ห้อง บ่อแช่เท้ารวม 1 บ่อ และบ่ออาบน้ำรวมอีก 1 บ่อ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางสู่ สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดวินเทจ เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเล อันดามัน เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ถึงท่าเทียบเรือกันตัง ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันทางรถไฟส่วนนี้ถูกชาวบ้านรุกล้ำที่ และไม่มีรางรถไฟส่วนนี้แล้ว
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
นำท่านมาสัมผัสแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำตรังที่ ชุมชนบ้านย่านซื่อ หรือ ชุมชนปากกัดตีนถีบ เป็นชุมชนริมแม่น้ำตรัง ชุมชนป่าจากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้งานฝีมือจากต้นจาก เช่น การสานตะกร้า การสานกระเช้า การทำหมาตักน้ำ (ภาชนะทรงครึ่งวงกลม ใช้เป็นภาชนะใส่น้ำและขนมหวาน) เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างรายได้ให้ชุมชน  สมควรแก่เวลานำท่านแวะซื้อของฝากเมืองตรัง อาทิ เค้กขุกมิ่ง,ขนมเปี๊ยะ,ขนมจีบไส้สังขยา เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรัง เพื่อเดินทางกลับ
19.15 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน FD3246
20.45 น.
       เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 09 มี.ค 2564 อาทิตย์ - อังคาร 7,888 -
14 – 16 มี.ค 2564 อาทิตย์ - อังคาร 7,888 -
18 – 20 มี.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 7,888 -
25 – 27 มี.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 7,888 -
28 – 30 มี.ค 2564 อาทิตย์ - อังคาร 7,888 -
04 – 06 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 8,888 -
11 – 13 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 8,888 -
13 – 15 เม.ย 2564 อังคาร - พฤหัส 11,888 -
25 – 27 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 7,888 -

ทัวร์ในประเทศ ตรัง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน