ทัวร์ ในประเทศ


ภูเก็ต เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ เที่ยวภาคใต้ ล่องอ่าวพังงา จุดชมวิวเสม็ดนางชี หมู่เกาะพีพี ดำน้ำชมปะการัง ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21472
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ by Air Asia 3 วัน 2 คืน
WTHKT-FD002 : สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ By FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ล่องอ่าวพังงา จุดชมวิวเสม็ดนางชี หมู่เกาะพีพี ดำน้ำชมปะการัง ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ

Day 1 :
05.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง ประตู 9 – 10 Air Asia  เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
07.35 น. นำท่านเดินทาง จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3029
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ
09.30 น. จากนั้น DRIVER GUIDE รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต 
 นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ จังหวัดพังงา และ ออกจากท่าเรือไปยังอ่าวพังงาโดยเรือท้องแบน 
11.30 น. ลงเรือมุ่งหน้าสู่ เขาตะปู   เขาพิงกัน  ไปเยี่ยมชมเขาตะปู ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปืนทอง)”  และชมเขาพิงกัน ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ อันเป้นเอกลักษณ์ที่สวยโดดเด่นของอ่าวพังงา
หลังจากนั้นเดินทางไปยัง เกาะทะลุ เพื่อสนุกกับการพายแคนูเข้าชมภายในถ้ำ สนุกกับการพายแคนูชม
หินงอกหินย้อย ( หากต้องการค่าบริการ พร้อมคนพาย ท่านละ 150 บาท )
กลางวัน รับประทานอาหารที่ เกาะปันหยี พร้อมชมวิวอันสวยงามและสงบที่ร้านอาหารกลางน้ำ 
( มื้อที่ 1 ) เดินเที่ยว  ชมสนามฟุตบอลลอยน้ำ และเดินช้อปปิ้งในเกาะ 
14.30 น. เข้าเยี่ยมชมเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงของชาวมุสลิมเข้าดูวิถีชีวิตและซื้อของฝาก อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ของฝากต่างๆได้ตามอัธยาศัย เป็นต้น
15.00 น. ออกจากเกาะปันหยี เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าเช็คอินของพังงา สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจของการมาเที่ยวที่นี่ นั่นคือ การได้สัมผัสกับจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเขา มองเห็นภาพความสวยงามของธรรมชาติกว้างไกลสุดสายตา มองเห็นวิวอ่าวพังงา ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ มองไปมองมาก็เหมือนภาพวาดที่มีธรรมชาติเป็นผู้บรรจงสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร
ออกเดินทางกลับสู่ภูเก็ต แวะ จุดชมวิว สะพานสารสิน 
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 2 )
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Patong Bay Hill หรือเทียบเท่า

Day 2 :
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือ Asia Marina จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รับบริการอาหารว่างชาและกาแฟ 
09.15 น. เดินทางสู่ เกาะพีพี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ชื่นชมบรรยากาศของท้องทะเล ฟังไกด์บรรยายโปรแกรมเกาะพีพี เกาะไข่
11.45 น. ถึงอ่าวมาหยา เข้าสู่พีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ  อ่าวโล๊ะซามะ  ออกจากอ่ามาหยา เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมดำน้ำชมปลาสวยงาม ดำน้ำดูปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนั้น ชมถ้ำไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื้อที่ 4 )
14.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ อ่าวต้นไทร เข้าสู่หาดต้นไทร ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามที่สุด และพักผ่อนที่หาดต้นไทร ชมความงดงามของหาดทรายและทะเลอันดามัน
14.30 น. เข้าสู่อ่าวลิงใหญ่ มีลิงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว
16.00 น. จากนั้นนำท่านขึ้น เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือว่ายน้ำตื้น ชมความสวยงามฝูงปลานานาชนิด          
16.30 น. เดินทางออกจากเกาะไข่นอก สู่ ท่าเรือ Asia Marina
17.00 น. เดินทางกลับยังท่าเรือ  และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ   
ค่ำ อิสระอาหารตามอัธยาศัย  
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Patong Bay Hill หรือเทียบเท่า
**** หากต้องการเปลี่ยนหมู่เกาะพีพี เป็น หมู่เกาะสิมิลัน เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ***

Day 3 :
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น. เช็คเอ้าท์และพร้อมกันที่ล้อบบี้ 
12.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
13.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ
13.30 น. ถึง เกาะเฮ  พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายน้ำริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่นดำน้ำลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์) 
14.00 น. รับประทานอาหารบนเรือ ( มื้อที่ 6 )  พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล
18.30 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง  พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก
19.00 น. กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รถทุกคันพร้อมนำท่านส่งกลับส่งสนามบินโดยสวัสดิภาพ
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
21.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3012
22.55 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 14 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,690 -
05 – 07 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,690 -
12 – 14 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,990 -
26 – 28 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,990 -
10 – 12 เม.ย 2564 เสาร์ - จันทร์ 12,990 -
11 – 13 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 12,990 -
12 – 14 เม.ย 2564 จันทร์ - พุธ 12,990 -
01 – 03 พ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 12,990 -

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน