แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แช่ออนเซ็น เที่ยวภาคเหนือ Kuv Niam Forest กลิ่นเกสรแม่ริม ม่อนแจ่ม แช่ออนเซ็น
รหัสแพ็คเกจ : 21124
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แช่ออนเซ็น 1 วัน
WTCNX-PK007 : ONE DAY TRIP แช่ เช็ค แชะ ชิค 4 ที่สุดฟินน์ในเชียงใหม่

1 วัน

เที่ยวภาคเหนือ Kuv Niam Forest กลิ่นเกสรแม่ริม ม่อนแจ่ม แช่ออนเซ็น

Day 1 :
08.00 น. เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ โรงแรมที่พักจังหวัดเชียงใหม่
นำท่านเดินทางสู่ ไร่กลิ่นเกสร สวนดอกไม้แห่งใหม่ที่ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกคัตเตอร์สีขาวที่บานในช่วงฤดูหนาวนี้ นอกจากนี้ในสวนยังมีสะพานไม้ไผ่ให้ท่านได้เดินชมแบบไม่ต้องลุยโคลนให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆ เช็คอินเพลินที่สวน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กู๊ เนียร์ ฟอร์เร็ซท (Kuv Niam Forest) สวนดอกมากาเร็ต 3 สี ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ที่มีสีไล่ระดับไปจากสีม่วงอ่อนอมชมพู ไปสีม่วงลาเวนเดอร์ จนถึงสี่ม่วงอินดิโก้ หรือจะเดินเพลินที่ทุ่งนาในสวนจุดเช็คอินใหม่ของทางสวน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย (กรณีที่ดอกมากาเร็ตหมดฤดูทางสวนแนะนำดอกไม้ชนิดอื่นแทน)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ Honey Hill Coffee

13.30 น. นำท่านขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เป็นทั้งจุดชมวิว แปลงดอกไม้นานาชนิดให้ท่านได้ถ่ายรูป และเช็คอินตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนชุดยูกาตะ แช่ออนเซ็น ที่ Onsen at Moncham (ทางสถานที่จำกัดการแช่ครั้งละ 10 ท่าน แยกระหว่างชาย-หญิง มีเวลาแช่ประมาณ 30-45 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้ที่ใช้บริการในแต่ละวัน)

17.30 สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นรถกลับที่พักของท่าน ที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน