ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21116
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี บ้านดงเย็น ท่องเที่ยวเชิงชุมชน by รถตู้ปรับอากาศ 2 วัน 1 คืน
RTH003 : ชุมชนบ้านดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี สมุนไพรและพืชผักเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คุณจะพบเห็นได้ทั่วไปในแปลงผักหลังบ้านของพี่น้องชาวดงเย็น เป็นวิถีชีวิตของพวกเขาที่จะปลูกผักไว้กินในครัวเรือน ที่สำคัญคือผักเหล่านี้ปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี หมักปุ๋ยด้วยตัวเอง จากทำกันเองในครอบครัวก็เริ่มขยายเป็นนำผลผลิตที่เพาะปลูกได้ไปขาย และเมื่อสิ่งที่พวกเขายืนหยัดทำสามารถตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่ง จึงเริ่มขยายไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์เผยแพร่ความรู้และวิธีการให้กับผู้คนที่สนใจในหนทางเดียวกัน

ไฮไลต์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์

1. ฐานปลูกผักในตะกร้า

2. ฐานเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

3. ฐานเพาะเห็ด

4. ฐานเลี้ยงใส้เดือน

5. ฐานเลี้ยงไก่

6. ฐานปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

7. ทำยาดมหัวโตบ้านป้าต้อย

Day 1 : 06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.00 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื้อที่ 1)
10.00 น. เดินทางถึงกลุ่มวิสาหกิจการวนเกษตรดงเย็น กล่าวต้อนรับคณะพร้อมทานอาหารว่างเช้า ขนมโบราณพร้อมเครื่องดื่ม มะม่วงหาวมะนาวโห่โซดา น้ำสมุนไพร
10.30 น. ชมฐานการเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์
1. ฐานปลูกผักในตะกร้า 2. ฐานเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
3. ฐานเพาะเห็ด 4. ฐานเลี้ยงใส้เดือน
5. ฐานเลี้ยงไก่ 6.ฐานปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
จากนั้น เดินทางด้วยรถซาเล้ง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ชุมชน (มื้อที่ 2)
13.00 น. เดินทางต่อด้วยรถซาเล้งทำกิจกรรมที่บ้านข้าว กิจกรรมที่ 1 ตกปลาในสวนหน่อไม้
14.00 น. กิจกรรมทำขนมครก โม่แป้งและขนมครก แคะไข่นกกระทา พร้อมทานอาหารว่าง
เย็น ทานอาหารเย็น ณ ชุมชน (มื้อที่ 3)
พักที่ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Tolopoti Hotel&Resort หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 2 : 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นให้ทุกท่าน Check-out
09.00 น. เดินทางไปชุมชนบ้านดงเย็น
09.30 น. ทานอาหารว่างเช้าพร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมแข่งขันเก็บวัตถุดิบในชุมชนทำอาหารพื้นบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชน (มื้อที่ 5)
13.00 น. เดินทางทำกิจกรรมที่บ้านป้าต้อย เรียนรู้การทำยาดมหัวโต เอกลักษณ์ของเมืองโบราณอู่ทอง
14.30 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย
15.00 น. เดินทางไปไหว้พระแกะสลักพระใหญ่อู่ทอง ที่หน้าผาวัดเขาทำเทียน
16.00 น. จบกิจกรรมออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจไม่รู้ลืม

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 – 29 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
05 – 06 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
12 – 13 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
19 – 20 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
26 – 27 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
02 – 03 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
09 – 10 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
16 – 17 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
23 – 24 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
30 – 31 ม.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
06 – 07 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
13 – 14 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
20 – 21 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
27 – 28 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน