แพ็คเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท


รหัสแพ็คเกจ : 21047
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจในประเทศ กระบี่ ทัวร์สี่เกาะ ทะเลแหวก

1 วัน

เที่ยวทะเลภาคใต้ จังหวัดกระบี่ เหมาเรือยอร์ชส่วนตัวเที่ยวเต็มวัน

PACKAGE A
08.00 ทุกท่านเดินมาถึงท่าเรือ “อ่าวท่าเลน” เตรียมพร้อมออกเดินทาง
09.00 ออกจากท่าเรืออ่าวท่าเลน เพื่อเดินทางไปยังเกาะไก่ ออกเดินทางด้วยเรือยอร์ช คาตามารัน (สำหรับผู้เดินทาง 40 ท่าน)
09.30 เดินทางถึงเกาะไก่ ดำน้ำตื้นดูปลาสวยงาม
10.30 เดินทางถึงเกาะปอดะ ให้อิสระท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.00 เดินทางออกจากเกาะปอดะ เพื่อไปยังจุดชมทะเลแหวก
11.30 เดินทางถึงเกาะทับ เกาะหม้อ
12.00 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (รายการอาหารเป็นบุฟเฟต์ยังไม่รวมอยู่ในราคาราคาทริป)
13.00 เดินทางถึงเกาะทับ เกาะหม้อให้อิสระท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
14.00 เดินทางออกจากเกาะทับ เกาะหม้อ เพื่อเดินทางไปยังถ้ำพระนาง
15.00 เดินทางถึงถ้ำพระนาง ให้อิสระท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
15.30 ออกเดินทางจากถ้ำพระนาง เพื่อกลับสู่ท่าเรืออ่าวท่าเลน
16.00 เดินทางถึงท่าเรืออ่าวท่าเลนโดยสวัสดิภาพ

PACKAGE B
08.00 ทุกท่านเดินมาถึงท่าเรือ “อ่าวท่าเลน” เตรียมพร้อมออกเดินทาง
09.00 ออกจากท่าเรืออ่าวท่าเลน เพื่อเดินทางไปยังเกาะผักเบี้ย ออกเดินทางด้วยเรือยอร์ช คาตามารัน (สำหรับผู้เดินทาง 40 ท่าน)
09.40 เดินทางถึงเกาะผักเบี้ย ดำน้ำตื้น
11.00 เดินทางออกจากเกาะผักเบี้ย มุ่งสู่เกาะลาดิง
11.20 เดินทางถึงเกาะลาดิง ชมความสวยงามของเกาะ เพลิดเพลินไปกับการว่ายน้ำและดำน้ำตื้น
12.30 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (รายการอาหารเป็นบุฟเฟต์ยังไม่รวมอยู่ในราคาทริป)
13.30 เดินทางไปชมความงามของอ่าวลากูน และเกาะไร่เลย์
13.45 เดินทางถึงเกาะห้อง ชมความสวยงามของเกาะ เพลิดเพลินไปกับการว่ายน้ำและดำน้ำตื้น
15.30 ออกเดินทางจากเกาะห้อง เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวท่าเลน

ส่ง Email ให้เพื่อน

แพ็คเกจดำน้ำในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน