ทัวร์ ในประเทศ


อยุธยา วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดล่องเรือ BuffetUnithaiTrip เที่ยวภาคกลาง จังหวัดอยุธยา ชมสถานที่มรดกไทย ล่องเรือสำราญชมวิวสองแม่น้ำ (เจ้าพระยา + ป่าสัก) ชมความงดงามของวิถีชีวิตริมน้ำและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์รสเลิศ
รหัสโปรแกรม : 20968
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อยุธยา วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดล่องเรือ BuffetUnithaiTrip by รถตู้ปรับอากาศ 1 วัน
ล่องเรือ เวร่า ครูซ เวิลด์ เฮอริเทจ อยุธยา (Vela Cruise World Heritage Ayutthaya)

1 วัน

เที่ยวภาคกลาง จังหวัดอยุธยา ชมสถานที่มรดกไทย ล่องเรือสำราญชมวิวสองแม่น้ำ (เจ้าพระยา + ป่าสัก) ชมความงดงามของวิถีชีวิตริมน้ำและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์รสเลิศ

โปรแกรมทัวร์ VELA Cruise Hilight Ayutthaya มีรอบการบริการ 2 รอบ

1. VELA Cruise - L : รอบเช้า (08.00 - 16.30) : เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ / วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. VELA Cruise - D : รอบดินบ่าย (13.00 - 22.00) : เปิดบริการทุกวัน

รายละเอียดโปรแกรม

VELA Cruise - L : 08.00 / VELA Cruise - D : 13.00
พบกันที่จุดนัดพบ และออกเดินทางสู่พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลกของไทย ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงยาวนานถึง 417 ปีท่านจะได้ชมควาสวยงามของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังมีบางส่วนไม่ได้ถูกเผาทำลาย
เดินทางด้วยรถตู้แบบ Private : ท่านสามารถเลือกจุดรับ - ส่งเองได้
- จุดรับส่งบริเวณ : สีลม สุขุมวิท ประตูน้ำ : ค่าบริการรวมอยู่ในราคาค่าทัวร์ต่อท่านเรียบร้อยแล้ว
- หากต้องการให้รับส่งนอกเหนือจากจุดดังกล่าวนี้ : อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : และกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 3 วัน

VELA Cruise - L : 09.30 / VELA Cruise - D : 14.30
นำทุกท่านเยี่ยมชม
- วัดมหาธาตุ : เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลา จนถูกทำลายและถูกทิ้งร้างลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2
- วัดหน้าพระเมรุ : หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร สิ่งสำคัญที่ปรากฏภายในวัดนี้คือ พระอุโบสถและพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ ได้รับการบูรณธครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระอุโบสถเป็นไม้ ปิดทอง ที่แสดงรูปนารายณ์ทรงครุฑยุทธนาค ประทับราหูแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดา
- วัดมงคลบพิตร : มีจุดเด่นที่สำคัญ คือ เป็นวิหารเก่าแก่ในเขตกำแพงเมือง ที่ได้รับการบูรณะอย่างดี ภายในวิหารมีพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปประทานขนาดใหญ่ ที่เสียหายตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด ด้วยทองสำริดหุ้มทองตามในปัจจุบัน
- วัดพระศรีสรรเพชญ์ : เป็นวัดประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ มีพระเจดียร์ใหญ่ 3 องค์ ความสำคัญของวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้นเทียบเท่าได้กับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แห่งกรุงเทพมหานคร มหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย
- วัดโลกยสุธาราม : จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอยุธยาประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ก่ออิฐถือปูน มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร มีพระเศียรดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน
นำทุกท่านลงเรือเพื่อรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ VELA โดยระหว่างทางท่านจะผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย ซึ่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธสวรรค์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย

VELA Cruise - L : 14.30 / VELA Cruise - D : 20.30
เรือ VELA Cruise กลับเทียบท่าที่ท่าเรือ VELA อยุธยา จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

VELA Cruise - L : 16.30 / VELA Cruise - D : 22.00
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ อยุธยา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน