ทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ยะลา ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อุโมงค์ปิยะมิตร by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
PK121 : รักนะเบตง BY WE

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ทานไก่เบตง ปลานิลน้ำไหล

Day 1 :
เวลา 07.05 น.   
   เหิรฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ WE 259
เวลา 08.35 น.      ถึงสนามบินหาดใหญ่  นั่งรถตู้ วีไอพี
ออกเดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  เป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพร เรื่องสุขภาพ และความก้าวหน้า หน้าที่การงาน การค้าขาย เริ่มจากการไหว้เทวดาฟ้าดิน องค์เทพต่าง ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าคอยให้คำแนะนำ
จากนั้น  ออกเดินทาง ชม วังยะหริ่ง ซึ่งสร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิปดีศรีสุรสงคราม ใน ปี พ.ศ. 2438 ในสมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งยังมีความงดงามถึงปัจจุบัน โดยจะมีทาญาติเจ้าของวัง คอยให้รายละเอียดความเป็นมาอย่างน่าประทับใจ
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านพี่อูม เมนูเด็ด ข้าวผัดปู ต้มยำกุ้งแม่น้ำ
จากนั้นออกเดินทางยาวเข้าเบตง  แวะถ่ายภาพสวยๆกับ คุ้งน้ำแสนสวยบนสะพานฮาลาบาลา  ให้หายเหนื่อยจากการเดินทางยาว
จากนั้น ออกเดินทางต่ออีกหน่อย ถึงตัวเมืองเบตง นำท่านเข้าที่พัก  โรงแรม ใจกลางเมืองเบตง ล้างหน้าเช็คตัวให้สดชื่นแล้วไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย ร้านที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรด เมนู กบภูเขา ไก่เบตง
หลังอาหารนำท่านชมแสง สี สวยงามของอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะภูเขาที่อยู่กลางเมืองเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมืองเบตง
ต่อด้วยนำท่านถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง จากนั้นนำท่านพักผ่อน  เพื่อเติมพลังสำหรับทัวร์ในวันรุ่งขึ้น

Day 2 :
รุ่งเช้า 04.00 น.
นำท่านไปเดินสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุด ให้ท่านได้อิ่มใจ
จากนั้นไปทานอาหารเช้าร้านท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้ชุมชน ข้าวยำบูดู ชากาแฟ ปาท่องโก๋ ขนมท้องถิ่น
หลังอาหาร จากนั้นแวะไปชมสะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่นขึงด้วยลวดสลิงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อน ปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร
จากนั้น ไปผ่อนคลายด้วยแช่เท้าในน้ำพุร้อน ให้สบายตัว
แล้วเดินทางไปชม ถ่ายภาพสวยๆ ในสวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ 
หลังจากนั้น ชมความทึ่งของกองกำลังพรรคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ในภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม โดยประมาณ เรียกชื่อว่า อุโมงค์ปิยะมิตร
เที่ยง รับประทานอาหารเมนูปลาที่สมเด็จพระเทพทรงแนะนำ ขลุ่ยปลานิล ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล
จากนั้นนำท่านชมสนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองชมพิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้ ชมสนามกีฬากลางหุบเขาที่เป็นศูนย์กลางคนท้องออกกำลังกาย ต่อด้วยสตรีสอาร์ต บอกเล่าถึงวิถีชีวิตคนเมืองในหมอก
จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ร้านต้าเหยิน ร้านเก่าแก่ดั้งเดิม สูตรอาหาร 
ต้นตำรับจากเมืองจีน เมนู เค้าหยก  ผัดผักน้ำ

Day 3 :
วันนี้ให้ท่านตื่นสายหน่อยแล้วไปทานอาหารเช้า ติ่มซำยอดฮิตของเบตงร้านเซ้งติ่มซำ ร้านเก่าแก่ ดั้งเดิมและไปทานของหวานยอดฮิตเมืองเบตง  คือ ร้านเฉาก๊วยเบตง กม 4 ที่เปิดขายมา 4 จากรุ่นทวด ปัจจุบันรุ่นหลานสืบสานต่อ  มีความเหนียวนุ่ม หอมหวาน ให้ท่านได้รับประทาน
จากนั้นเดินทางต่อ เข้าจังหวัดยะลา   ทานสะเต๊กขึ้นชื่อร้านดังของเมืองยะลา  Maki Café  หลังอาหารไป จังหวัดปัตตานี  ขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิ อาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทยจากนั้น ออกเดินทาง ไปหาดใหญ่  ช้อปปิ้ง ของฝากจากแดนใต้  ตลาดกิมหยง 
สมควรแก่เวลา เดินทางไปยังสนามบิน หาดใหญ่
16.00 น.      ถึงสนามบินหาดใหญ่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ สายการบินไทยสมายล์
17.45 น.      เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ WE 266 
19.10 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


ทัวร์ในประเทศ ยะลา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน