ทัวร์ ในประเทศ


ยะลา ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง บ่อน้ำพุร้อน ศรีสังวาลคาเฟ่ เที่ยวภาคใต้ แวะถ่ายภาพสวยๆกับ คุ้งน้ำแสนสวยบนสะพานฮาลาบาลา นำท่านชมแสง สี สวยงามของอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุด
รหัสโปรแกรม : 20958
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ยะลา ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง บ่อน้ำพุร้อน ศรีสังวาลคาเฟ่ by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
รักนะเบตง BY WE

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ แวะถ่ายภาพสวยๆกับ คุ้งน้ำแสนสวยบนสะพานฮาลาบาลา นำท่านชมแสง สี สวยงามของอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุด

Day 1 :
เวลา 07.05 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ WE 259 (เสิร์ฟปาท่องโก๋บนเครื่อง)
เวลา 08.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่
ออกเดินทาง ทานอาหารเช้ากาแฟ ติ่มซำ บะกุ๊ดเต๋ร้านอาม่า เมืองหาดใหญ่
จากนั้นไปขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิ อาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย
หลังขอพร ออกเดินทางเข้าตัวเมืองยะลา ทานอาหารเที่ยงขนมจีนปักษ์ใต้ พร้อมผักเครื่องเคียงหลากหลาย ร้านขนมจีน@ภูเก็ต สาขายะลา
ออกเดินทางยาวเข้าเบตง แวะถ่ายภาพสวยๆกับ คุ้งน้ำแสนสวยบนสะพานฮาลาบาลา ให้หายเหนื่อย
ออกเดินทางต่ออีกหน่อย ถึงตัวเมืองเบตง นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม ใจกลางเมืองเบตง ล้างหน้าเช็คตัวให้สดชื่นแล้วไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย ร้านที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรด
หลังอาหารนำท่านชมแสง สี สวยงามของอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมืองเบตง
นำท่านถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง จากนั้นนำท่านพักผ่อน เพื่อเติมพลังสำหรับทัวร์ในวันรุ่งขึ้น

Day 2 :
รุ่งเช้า 04.00 น. นำท่านไปเดินสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุด ให้ท่านได้อิ่มใจ
จากนั้นไปทานอาหารเช้าร้านท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้ชุมชน ข้าวยำบูดู ชากาแฟ ปาท่องโก๋ ข้าวหลามเมืองเบตง
หลังอาหาร จากนั้นแวะไปชมสะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่นขึงด้วยลวดสลิงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อน ปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร
จากนั้น ไปผ่อนคลายด้วยแช่เท้าในน้ำพุร้อน ให้สบายตัว
แล้วเดินทางไปชม ถ่ายภาพสวยๆ ในสวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ
หลังจากนั้น ชมความทึ่งของกองกำลังพรรคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ในภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม โดยประมาณ เรียกชื่อว่า อุโมงปิยะมิตร
เที่ยง รับประทานอาหารเมนูปลาที่สมเด็จพระเทพทรงแนะนำ ขลุ่ยปลานิล ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล
จากนั้นนำท่านชมสนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
และไปทานของหวานยอดฮิตเมืองเบตง ที่เปิดขายวันละ 200 กิโลกรัม หมดในเวลาประมาณบ่ายสองโมง คือ เฉาก๊วยเบตง กม 4
จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองชมพิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้ ชมสนามกีฬากลางหุบเขาที่เป็นศูนย์กลางคนท้องออกกำลังกาย
ต่อด้วยสตรีสอาร์ท บอกเล่าถึงวิถีชีวิตคนเมืองในหมอก ได้เวลานำท่านกลับที่พัก อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ให้ท่านชิมอาหารท่องถิ่นย่านถนนคนเดิน

Day 3 :
วันนี้ให้ท่านตื่นสายหน่อยแล้วไปทานอาหารเช้า ติ่มซำยอดฮิตของเบตงร้านเซ้งติ่มซำ ร้านเก่าแก่ ดั้งเดิม
หลังอาหาร ช้อปปิ้งซื้อของฝากของที่ระลึก จิบกาแฟ ที่ร้าน ศรีสังวาล School Café ของโรงเรียนสังวาลวิทย์ 5 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมเด็จย่าทรงสร้างขึ้นและให้ตำรวจชายแดนสอน แก่เยาวชนที่อยู่ในถิ่นกันดาร สมัยก่อน (ไม่รวมในราคาทัวร์)
เที่ยง ทานสะเต๊กขึ้นชื่อของเมืองยะลา ร้าน Maki Café
จากนั้นเดินทางกลับ แวะชมโบราณวัตถุและพระนอนสมัยสมัยศรีวิชัย วัดคูหาภิมุข
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับไปยังสนามบิน
17.00 น. ถึงสนามบินเบตง เช็คอิน ฝากสัมภาระ สายการบินไทยสมายล์
20.25 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ WE 268
22.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ยะลา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน