แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


เชียงใหม่ พระธาตุดอยคำ ล่องเรือน้ำปิง เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ไหว้พระเสริมศิริมงคล ขอพรมูเตลู ล่องเรือชมวิวแม่น้ำปิง หรือเปลี่ยนเป็นซื้อ Option เสริมไปชมสวนดอกไม้เพียงท่านละ 50 บาท
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 20811
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ พระธาตุดอยคำ ล่องเรือน้ำปิง 2 วัน 1 คืน
เชียงใหม่ ไหว้พระ สายมู

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ไหว้พระเสริมศิริมงคล ขอพรมูเตลู ล่องเรือชมวิวแม่น้ำปิง หรือเปลี่ยนเป็นซื้อ Option เสริมไปชมสวนดอกไม้เพียงท่านละ 50 บาท

Day 1
เช้า รถตู้ปรับอากาศบริการรับเข้าสู่โรงแรม (บริการรับจาก สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรที่ 'วัดพระธาตุดอยคำ' เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร อายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณยอดดอยคำ ด้านบนสามารถมองเห็นอุทธยานหลวงราชพฤกษ์ มีจุดชมวิวที่สวยงาม ให้ท่านได้ขอพร หลวงพ่อทันใจ สร้างขึ้นในสมัย พญากือนา ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลายคนที่มาก็มักจะมาขอพร หรือบนบานให้การงานลุล่วงประสบความสำเร็จ
นำท่านเดินทางสู่เส้นทาง อำเภอสะเมิง
นำท่านสักการะ 'วัดต้นเกว๋น' เป็นวัดเก่าแก่อันทรงคุณค่า และได้รับการยกย่องจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ยอดเยี่ยม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ 'ร้านข้าวซอยเสมอใจ' ร้านข้าวซอยชื่อดังแห่งเมืองเชียงใหม่
จากนั้นนำท่านสู่ 'วัดใหม่ท่าอิ' แต่เดิมนั้นเป็นวัดธรรมดาที่ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ แทบจะไม่ค่อยมีผู้คน หรือนักท่องเที่ยวรู้จักกันมากนัก ต่อมาพระมหา ดร.ไพศาล ฐานวุฑโฒ ได้เข้ามาจำพรรษาและ เป็นเจ้าอาวาสอันดับที่ 11 เมื่อปี 2550 สภาพวัดชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้ริเริ่มพัฒนาวัดท่าใหม่อิอย่างเอาจริงเอาจัง ที่ฮือฮาที่สุดคือการก่อสร้างห้องน้ำลอยฟ้า 12 ราศี แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นห้องน้ำ ทั้งสะอาดและงดงามมาก ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น วิหารลายคำ วิหารทรงล้านนาที่เก่าแก่มีความงดงาม และมีคุณค่ามาก ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม, พระเจดีย์, โบสภ์, ศาลาสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราช, ต้นมหาโชค, พระเจ้าทันใจ, พระพุทธชินราช, หอพระไตรปิฎก (ห้องหนังสือประจำวัด), องค์พระพิฆเนศ, รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย, รูปหล่อหลวงปู่ทวด และอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนำท่านชม 'วัดอุโมงค์' โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัด
นำท่านแวะชม 'วัดศรีสุพรรณ' เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
นำท่าน ไปชิลล์กันต่อด้วยการ “ล่องเรือแม่ปิง” ชมบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำท่านจะเห็นอาคารบ้านเรือนริมน้ำ และต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเป็นธรรมชาติตลอดแนวของลำน้ำแม่ปิง และสะพานเหล็กเก่าแก่
หรือชำระเพิ่มเพียงท่านละ 50 บาท เพื่อเปลี่ยนไปชมสวนดอกดอกไม้สุดฮิตเลือกได้ระหว่าง “ฮิมปิงฟลาวเวอร์ หรือ สวนนาหน้าวัด” เพลิดเพลินไปกับดอกมาร์กาเร็ตสีสวย ถ่ายรูปกันแบบจุใจ
จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรมเอเชียกรุ๊ป หรือ La Seine City Resort หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารโรงแรม หรือ ร้านอาหารเทวรส
จากนั้น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านเช็คเอาท์
จากนั้น พาท่านแวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่ (หากท่านมีเวลา)
ได้เวลา รถตู้บริการส่งท่านเพื่อเดินทางกลับ (บริการส่งไป สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)

** สามารถจองได้ตั้งแต่ : วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 **

*** สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ : วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ***


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน