ทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ฉะเชิงเทรา วัดหลวงพ่อโสธร วัดจีนประชาสโมสร วัดสมานรัตนาราม by รถตู้ 1 วัน
ทริปเส้นทางเมืองรอง ไหว้พระเมืองแปดริ้ว กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา

1 วัน

เที่ยวภาคกลาง ไปสักการะหลวงพ่อโสธร วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) วัดสมานรัตนาราม เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยืน)
Day 1 :
07.00น. คณะพร้อมกัน ณ ลานจอดรถห้าง CDC (ฝั่งหลังแมคแวลู) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกบริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Snack Box) (1)
07.30น. คณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี มุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายระหว่างการเดินทาง พร้อมบริการน้ำดื่มบนรถ
09.00น. นำท่านเดินทางสู่ วัดหลวงพ่อโสธร(วัดโสธรวรารามวรวิหาร) “สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว ขอพรให้สมหวัง”ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธร ทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมาก เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อบนบานศาลกล่าวหวังพึ่งพาบารมี โดยส่วนมากจะขอเรื่อง ปกป้องคุ้มครอง สุขภาพ ค้าขาย รวมถึงการสอบของลูกหลาน เมื่อสำเร็จสมดังหวังก็จะนำไข่ต้ม หรือลิเกรำ มาแก้บนแต่มีข้อห้ามอยู่ 2 เรื่องคือ ขอบุตร และไม่ได้เป็นทหาร ห้ามขอเนื่องจากหลวงพ่อชอบให้ปกปักรักษาบ้านเมือง หากใครบนเรื่องทหารก็จะต้องโดนเกณฑ์เป็นทุกราย หรือได้บุตรไม่ครบ 32 ประการ เนื่องจากท่านได้ส่งลูกหลานเป็นทหารบาดเจ็บล้มตายมาให้นั่นเอง (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล จริงเท็จแค่ไหนต้องใช้วิจารณญาณให้ดี)
10.30น. นำท่านเดินทางสู่วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) “ตามรอยท้องมังกร เสริมโชคลาภ วาสนา สักการะ องค์ ไฉ่เซ่งเอี้ย องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”วัดแห่งนี้เรียกว่าเป็นส่วนท้องของมังกร ตามความเชื่อของชาวจีน ด้วยความเชื่อที่ว่าวัดแห่งนี้ เป็นดั่งส่วนท้องของมังกร ทำให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาจะได้รับพลังส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณธัญญาหาร เจริญรุ่งเรือง และยังนิยมขอโชคลาภ โดยท่องบทสวดของท่าน 3 ครั้ง จากนั้นนำกระเป๋าเงินของเราไปไว้ที่ปากถุงเงินของท่าน ตบก้นถุงของท่าน 3 ครั้ง หลังจากนั้นลูบจากก้นถุงขึ้นมายังปากถุง 3 ครั้ง เหมือนเป็นการนำโชคลาภใส่ลงกระเป๋าของเรา พร้อมทั้งหยิบเหรียญขวัญถุงมา 1 เหรียญ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการขอโชคลาภ
12.00น. นำท่านรับทานอาหารกลางวันร้าน ก๋วยจั๊บตั๊กม้อ (2) “ก๋วยจั๊บชื่อดังของชาวเมืองแปดริ้วกว่า 30 ปี”ก๋วยจั๊บชื่อดังรสเด็ดตั๊กม้อเดิมเคยขายอยู่หน้าศาลเจ้าตั๊กม้อ ทำให้ชาวเมืองแปดริ้วต่างเรียกขานกันว่าก๋วยจั๊บตั้กม้อ โดยที่ร้านมีขาย 3 อย่างคือ ก๋วยจั๊บ ข้าวหมูกรอบและกระเพาะปลา ใครผ่านมาแปดริ้วต้องลอง!!
13.00น. นำท่านเดินทางสู่ วัดสมานรัตนาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพิฆเนศ
ปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง
ความเชื่อ : เชื่อว่าองค์พระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งความสำเร็จทุกประการ ขอสิ่งใดก็จะสมหวัง โดยปรางนอนเสวยสุข มีความหมายคือไหว้แล้ว สุขสบาย สุขบริบูรณ์มั่งคั่ง รื่นรมย์ หมดทุกข์ ไร้โศก อิ่มหนำสำราญ มีกินมีใช้ มีโชคลาภ มหามงคล ห้ามพลาด!!! ให้กระซิบขอพรข้างหูของรูปปั้นหนู 2 ตัวด้านหน้าพระพิฆเนศ เนื่องจากหนูเป็นมุสิกะ หรือบริวารขององค์พระพิฆเนศ ตามความเชื่อคือต้องปิดหูอีกข้างหนูไว้ด้วย เพื่อให้หนูไปบอกความต้องการเรากับองค์พระพิฆเนศจะได้สมหวังดั่งใจปรารถนา รอบๆ บริเวณ วัดสมานรัตนาราม นี้ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์อื่นๆ อีก อาทิ พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง, หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปประจำจังหวัด, จระเข้โหราเทพารักษ์, พ่อปู่ฤาษี, พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร, พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทาน เป็นต้น
15.00น. นำท่านเดินทางสู่เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยืน) พระพิฆเนศ ปางยืน องค์ใหญ่ที่สุดในโลก รุ่นเนื้อสำริด สำเร็จ สมปรารถนาพระพิฆเนศองค์นี้มีชื่อเรียกว่า “พระพิฆเนศปางยืน องค์ สำริด สำเร็จ สมปรารถนา” สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และของประเทศไทย อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การขายพืชผล ก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น และเป็นอนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าชั่วลูกชั่วหลานสืบไป นับได้ว่าเป็นองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดสูงถึง 39 เมตร เนื้อองค์ทำจากสำริด (ประกอบด้วย ซิลิคอน, แมงกานีส, นิเกิล, เหล็ก, ดีบุก, ตะกั่ว, สังกะสี, ทองแดง) พระหัตถ์ทั้ง 4 นั้นถือ ดอกบัว, มะม่วง, กล้วย, อ้อย และขนุน พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน พระพิฆเนศปางสำริด สำเร็จสมปรารถนานี้ ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ประติมากรผู้ปั้น คือ นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้มีผลงานอาทิเช่น การซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณ งานประติมากรรม นารายณ์กวนเกษียรสมุทร ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับผลงานประติมากรรมพระพิฆเนศร์องค์นี้มีองค์ประกอบที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ 4 ถือพืชพรรณธัญญาหารคือ1.กล้วย 2.ยอดอ้อย 3.ขนุน 4.มะม่วง ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมเพียงองค์เดียวจากนับร้อยองค์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีผลไม้ต่างๆ ถืออยู่ครบทุกหัตถ์ และนับเป็นความลงตัวอย่างที่สุด ที่คณะกรรมการสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ได้พระพิฆเนศองค์นี้มาเป็นต้นแบบ และสถานที่ประดิษฐานนั้นยังเป็นพื้นที่ ที่อุดมไปด้วยพืชผักผลไม้ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะเป็นแหล่งมะม่วงที่ดีที่สุดของประเทศไทย
16.30น. นำท่านเดินทางสู่ร้านของฝาก ขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั้ว สาขาเก๋งจีนร้าน ขนมเปี๊ยะ ขนมแห่งความศิริ มงคลที่ลูกหลานชาวจีนรู้จักมักคุ้นกันดี ไม่ว่าจะผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งถือว่าเป็นของดีประจำจังหวัดที่เปิดมานานกว่า 70 ปี (ตั้งแต่ปีพ.ศ.2475)
17.30น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจโดยมิรู้ลืม

ทัวร์ในประเทศ ฉะเชิงเทรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน