ทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 20787
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ วาฬบรูด้า สมุทรสงคราม ดูวาฬ
Premium พี่วาฬจัดเต็ม

ดูปลาวาฬบรูด้า ไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศ! แค่มา สมุทรสงคราม ก็ได้ดูแล้ว!

Package พี่วาฬบุฟเฟต์
ออกเดินทางเรือใหญ่ **มีแอร์
ราคา 1,699.- / ท่าน (เดือนตุลาคม)
ราคา 1,799.- / ท่าน (เดือนพฤศจิกายน)

อาหารกลางวันบุฟเฟต์ 4 อย่าง
*เมนูขึ้นอยู่กับในแต่ละวัน

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
กรุณาสอบถาม Sale ทุกครั้ง

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ วาฬบรูด้า อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน