ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี บึงกาฬ by VietJet Air 4 วัน 3 คืน
อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย BY VZ

4 วัน 3 คืน

บวงสรวงบายสีพญานาคคำชะโนด บึงโขงหลง ภูทอก หินสามวาฬ ศาลาแก้วกู วัดโพธิ์ชัย ตลาดท่าเสด็จ ภูห้วยอีสัน วัดผาตากเสื้อ Skywalk วัดป่าภูก้อน พระธาตุบังพวน ล่องเรือชมทะเลบัวแดง ศาลหลักเมือง #เที่ยวภาคอีสาน #สายมู

Day 1 : กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ป่าคำชะโนด - บึงกาฬ – บึงโขงหลง
Day 2 : ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) – หินสามวาฬ – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ
Day 3 : ทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน  - วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) – SKY WALK วัดป่าภูก้อน - พระธาตุบังพวน
Day 4 : ศาลหลักเมือง –วัดโพธิสมภรณ์ -  ยูดีทาวน์ –  สนามบินอุดรธานี – กรุงเทพฯ 

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ป่าคำชะโนด - บึงกาฬ – บึงโขงหลง
05.30 น.   
พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยเวียดเจ็ท เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
07.30 น.   ออกเดินทางสู่เมืองอุดรธานี โดยสายการบินไทย เวียดเจ็ท
08.40 น.   เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี  รับสัมภาระ
เที่ยง   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ ป่าคำชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา จากทั่วประเทศเดินทางมาเพื่อสักการะบูชากราบไหว้ขอพร ของสิ่งซึ่งตนเองปรารถนาให้สำเร็จดั่งใจหวัง หรือแม้แต่ขอโชคลาภ  ภายในวัดมีสะพานปูนรูปปั้นพญานาค 2 ตัว 7 เศียร และถ้าสังเกตดีๆ ตรงกึ่งกลางสะพานจะเจอกับรอยแยก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาลนั่นเองภายในจะมีศาลของจ้าวปู่ศรีสุทโธและจ้าวย่าศรีปทุมมา องค์พญานาคราชและนาคราชเทวี ผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ และเป็นที่เคารพนับถือของผู้ศรัทธาจากทั่วสารทิศนิยมมากราบไหว้ เราจะเห็นชุดไหว้หมากพลู และกระทงใบตองรูปทรงพญานาคถูกนำมาถวายมากมาย ถัดมาจากศาลทางด้านขวา จะเป็นที่ตั้งของ “ต้นมะเดื่อยักษ์” อายุหลายร้อยปี ลำต้นสูงยาว มีรากขนาดใหญ่เป็นที่รวมตัวของนักแสวงโชค และทางด้านซ้ายจะเป็น 'บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์' ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ มีลักษณะเป็นน้ำใต้ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลาไม่เคยแห้ง เชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาล ผู้ที่มาเยือนนิยมเข้ามาสรงน้ำรูปปั้นพญานาค ปะพรมน้ำแก่ตัวเองและครอบครัวเพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต
พิเศษ!!!  นำทุกท่านทำพิธีบวงสรวงบายสี สักการะ พร้อมเครื่องบูชา
ถวายแก่องค์พ่อปู่พญานาค  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่าน
นำท่านเดินทางสู่ บึงกาฬ  บึงโขงหลง  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดบึงกาฬ  มีลักษณะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น จุดท่องเที่ยวเด่น คือ สวนสาธารณะบึงโขงหลง แหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ที่มีหอชมนก และระเบียงชมวิว โดยเฉพาะในยามเย็นซึ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินมีบรรยากาศที่งดงามมาก นอกจากนี้หากมาเที่ยวในฤดูร้อนจะได้เห็นหาดคำสมบูรณ์วิวเนินทรายที่สวยงาม ที่มีหาดทรายทอดยาว บึงโขงหลง เป็นบึงที่มีน้ำตลอดปี ทำให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
เย็น   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร
ที่พัก   โรงแรม เดอะวัน หรือระดับเทียบเท่

Day 2 : ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) – หินสามวาฬ – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม
ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)  โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอก ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยว ขึ้นในวันที่ 10 -16  เมษายน ของทุกปี 
หินสามวาฬ  (Tree Rock Whale) ว่ากันว่ามีอายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก กำลังว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนาน จึงเรียกกันว่า”หินสามวาฬ”
บ่าย   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร
ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือ วัดแขก ตั้งอยู่ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมมากมาย เพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความแปลกตาจำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา
วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวง  เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาวเมืองหนองคาย หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีลักษณะงดงาม ตามตำนานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง คือ พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลางและพระใสประจำน้องคนสุดท้อง เดิมประดิษฐานที่เวียงจันทน์  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามลงเรือข้ามฝั่งมายังเมืองหนองคาย แต่เกิดพายุพัดพระสุกจมน้ำหายไป ส่วนพระเสริมและพระใสได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่หนองคาย จนในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้อัญเชิญพระเสริมลงมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ ส่วนพระใสยังคงประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจำ
ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาล เมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย
ที่พัก   บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า  

Day 3 : ทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน  - วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) – SKY WALK วัดป่าภูก้อน - พระธาตุบังพวน
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมช
ชมทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน  เป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกแบบกว้างไกลสุดตา ถือเป็น จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและขึ้นชื่อของหนองคาย เบื้องล่างของทะเลหมอกภูห้วยอีสันสามารถมองเห็นเกาะแก่งของแม่น้ำโขง หากวันใดที่สายหมอกบางเบา สามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อน ไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่งได้ชัดเจน
วัดผาตากเสื้อ  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามอย่างไม่ขาดสาย ภายในวัดมองเห็นวิวของแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง โดยได้จัดทำ Skywalk  ริมหน้าผาเป็นทางเดินกระจกใสรูปวงกลมสำหรับชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เสียวกันพื้นกระจกใส ที่มองทะลุลงไปด้านล่าง
เที่ยง   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร
วัดป่าภูก้อน  เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม
วัดพระธาตุบังพวน พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวหนองคาย ต้องมากราบสักการะองค์พระธาตุบังพวนอันศักดิ์สิทธิ์ และที่ขาดไม่ได้ คือ ต้องกราบไหว้องค์พญานาคมุจลินท์ ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อว่าหากขอพรใดๆก็จะประสบผลสำเร็จตามที่ขอ
ค่ำ   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร
ที่พัก   เซ็นทารา  อุดรธานี  หรือเทียบเท่า   4 ดาว*

Day 4 : ศาลหลักเมือง –วัดโพธิสมภรณ์ -  ยูดีทาวน์ –  สนามบินอุดรธานี – กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศาลาหลักเมืองอุดรธานี  หรือที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี  เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะพากันมาสักการบูชา  ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี   ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆ อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่   หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง  และท้าวเวสสุวัณ  ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคล
วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  ซึ่งสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานในชั้นที่ 2 จัดแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราว ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ของพระสงฆ์ในวัดโพธิสมภรณ์มุ่งศึกษากัมมัฏฐาน  ปฏิบัติสืบต่อตามครูอาจารย์
12.00 น.   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ยูดีทาวน์  แหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียงของอุดรธานี
ได้เวลาออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
17.05 น.   ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 
18.15 น.   เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน