แพ็คเกจ รถเช่า


กรุงเทพ เชียงใหม่ รับส่งสนามบิน รถเช่า บริการรถเช่า VIP รับส่งโรงแรม - สนามบิน หรือเช่าเหมาวัน
รหัสแพ็คเกจ : 20417
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

กรุงเทพ เชียงใหม่ รับส่งสนามบิน รถเช่า

1 วัน

บริการรถเช่า VIP รับส่งโรงแรม - สนามบิน หรือเช่าเหมาวัน

อัตราค่าบริการรถตู้รับและส่ง : สนามบิน - โรงแรมที่พัก : เที่ยวละ (บาท) / คัน

- สนามบินดอนเมือง (DMK) : 1,099.-

- สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) : 599.-

อัตราค่าบริการรถตู้นำเที่ยวพร้อมพนักงานขับรถ : คันละ (บาท) / วัน

- ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร / ออกเดินทางจากเชียงใหม่ : 1,299.-

หมายเหตุ

- รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง : จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 9 ท่าน + 1 (นั่งข้างคนขับ)
- รถตู้ 12 ที่นั่ง : จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 12 ท่าน + 1 (นั่งข้างคนขับ)
- อัตราค่าบริการข้างต้นเป็นอัตราที่ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ยังไม่รวมค่าสินน้ำใจพนักงานขับรถ 300 บาท / วัน / คัน
- หากค้างคืน : คิดค่าบริการส่วนห้องพักพนักงานขับรถเพิ่ม 500 บาท / คืน / คัน
** การใช้บริการช่วงคาบเกี่ยว 30 ธ.ค. 63 - 1 มกราคม 64 : คิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท / คัน / วัน เช่น ท่านใช้บริการวันที่ 28 - 30 ธ.ค. 63 ท่านจะถูกคิดค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงคาบเกี่ยวเพิ่มวันละ 300 บาท จำนวน 3 วัน **


รถบัส VIP : ขนาด 28 ที่นั่ง : มีตู้เย็นบนรถ

- มีบริการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร : อัตราค่าบริการ 4,599 บาท / วัน / คัน

รถบัสธรรมดา ขนาด 27 หรือ 34 ที่นั่ง : มีบริการทั้งในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่

- รถบัสธรรมดาขนาด 27 ที่นั่ง : อัตราค่าบริการ 3,099 บาท / วัน / คัน

- รถบัสธรรมดาขนาด 34 ที่นั่ง : อัตราค่าบริการ 3,599 บาท / วัน / คัน

หมายเหตุ

- สามารถใช้บริการได้ 10 ชั่วโมงต่อวัน : หากเกินคิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท / ชั่วโมง / คัน
- สามารถใช้ระยะทางไปและกลับได้ไม่เกิน 400 กิโลเมตร : หากเกินคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท / วัน / คัน
- อัตราค่าบริการข้างต้นเป็นอัตราที่ไม่รวม : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ยังไม่รวมค่าสินน้ำใจพนักงานขับรถ 500 บาท / วัน / คัน
- หากค้างคืน : คิดค่าบริการส่วนห้องพักพนักงานขับรถเพิ่ม 500 บาท / คืน / คัน
** การใช้บริการช่วงคาบเกี่ยว 30 ธ.ค. 63 - 1 มกราคม 64 : คิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท / คัน / วัน เช่น ท่านใช้บริการวันที่ 28 - 30 ธ.ค. 63 ท่านจะถูกคิดค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงคาบเกี่ยวเพิ่มวันละ 300 บาท จำนวน 3 วัน **

ส่ง Email ให้เพื่อน

เช่ารถ/รถตู้/เรือในประเทศ กรุงเทพ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน