รหัสโปรแกรม : 20364
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ในประเทศ เชียงใหม่ สวนเสือ

1 วัน

ไปเที่ยวเชียงใหม่ เข้าเเวะชมสวนเสือเชียงใหม่ มีเสือหลายสายพันธุ์ให้ได้เลือกชม พร้อมกับการถ่ายภาพสวยๆอีกด้วย
ศูนย์การเรียนรู้อาณาจักรเสือ ที่เพิ่งเปิดให้ชม โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 160,000 ตารางเมตรในเเม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีเสืออยู่หลายสายพันธุ์ให้ได้รับชมพร้อมถ่ายรูป และให้ผู้คนมาศึกษาความเป็นอยู่ และมาร่วมกันอนุรักษ์