แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


ชลบุรี พัทยา แสมสาร ตกหมึก มา4จ่าย3 เที่ยวทะเล ภาคตะวันออก พัทยา ยกหมึก ดำน้้ำในอ่าวแสมสาร
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 20292
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา แสมสาร ตกหมึก มา4จ่าย3 3 วัน 2 คืน
PTT02 : Candy House Resort มา 4 จ่าย 3 แสมสาร ตกหมึก

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเล ภาคตะวันออก พัทยา ยกหมึก ดำน้้ำในอ่าวแสมสาร

Day 1 : ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม ) 1.1 ดำน้ำดูปะการัง มีทั้งหมด 3 รอบ รอบเช้า 7.00-10.00 น. รอบสาย 10.30-13.30 น. รอบบ่าย 14.00-17.00 น. **ลูกค้าสามารถรีเคสวรอบเรือตามด้านบนได้เลยนะคะ **เจ้าหน้าที่เช็ครอบเรือให้อีกครั้งคะ**ลูกค้าสามารถนำของไปไว้ที่โรงแรมก่อนออกทริป รถรับลูกค้าตามรอบดำน้ำ โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน จุดดำน้ำ ในอ่าวแสมสาร จุดดำน้ำประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) (มีบริการน้ำดื่มขนาดดำน้ำ) – พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ 1.2 นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล โปรแกรมตกหมึกเวลานัดหมาย 18.00-22.00 น. รถรับลูกค้าเวลาประมาณ 17.30-17.50 น. จุดตกหมึกจะอยู่บริเวณแสมสาร (มีบริการน้ำดื่มขนาดตกหมึก) พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก **อุปกรณ์เสียหายมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านบน** Day 2 : เช็คเอ้าท์ 12.00 น. (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) - ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ ฯ หรือ Day 1 : ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง Check in หลัง 14.00 (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) Day 2 : ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม ) 2.1 ดำน้ำดูปะการัง มีทั้งหมด 3 รอบ รอบเช้า 7.00-10.00 น. รอบสาย 10.30-13.30 น. รอบบ่าย 14.00-17.00 น. **ลูกค้าสามารถรีเคสวรอบเรือตามด้านบนได้เลยนะคะ **เจ้าหน้าที่เช็ครอบเรือให้อีกครั้งคะ**ลูกค้าสามารถนำของไปไว้ที่โรงแรมก่อนออกทริป รถรับลูกค้าตามรอบดำน้ำ โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน จุดดำน้ำ ในอ่าวแสมสาร จุดดำน้ำประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) (มีบริการน้ำดื่มขนาดดำน้ำ) - พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ 2.2 นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล โปรแกรมตกหมึกเวลานัดหมาย 18.00-22.00 น. รถรับลูกค้าเวลาประมาณ 17.30-17.50 น. จุดตกหมึกจะอยู่บริเวณแสมสาร (มีบริการน้ำดื่มขนาดตกหมึก) พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก **อุปกรณ์เสียหายมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านบน** Day 3 : เช็คเอาท์ 12.00 น. (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) - ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ฯ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน