ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 20269
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี เนินนางพญา หาดคุ้งวิมาน by รถโค้ชปรับอากาศ, รถตู้ปรับอากาศ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุขใจไปจันทบุรี

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก จันทบุรี ที่พักสุดหรู 'เป๊กกี้โคฟ' หาดคุ้งวิมาน 1 คืน – ชิมซีฟู้ดเมืองจันท์

Day 1 : 06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี โดย รถตู้หรือบัสปรับอากาศระดับ VIP
(24 ท่านขึ้นไป) บนรถ ท่านจะได้รับบริการ อาหารเช้า (แบบปิกนิค) (1) และเครื่องดื่มเย็นฉ่ำชื่นใจ ระหว่างการเดินทาง สนุกสนานกับเกมเบาๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมรับฟังรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากมัคคุเทศก์
11.30 น. เดินทางถึงตัวเมืองจันทบุรี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.จันทบุรี (2)
13.00 น. หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน นำคณะเปลี่ยนไปนั่ง รถสองแถวท้องถิ่น เพื่อไปเที่ยวชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก มีการตกแต่งโบสถ์ด้วยไม้ฉลุลายประดับกระจก สี เป็นรูปนักบุญในศาสนาคริสต์ รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบเปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ความสงบเย็นและงดงามด้วยศิลปะตกแต่งแบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษที่สวยงาม เดินเที่ยวกันต่อ ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเริ่มจากถนนท่าหลวงไปทางถนนสุขาภิบาลทั้งเส้น ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยลักษณะการตั้งบ้านเรือนร้านค้าจะหันหลังให้แม่น้ำจันทบุรี ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งบ้านริมน้ำแบบไทย ตึกแบบยุโรปผสมจีน จึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายคนอยากเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ ภายในมีจุดสำคัญที่น่าไปคือ เรือนประวัติศาสตร์ บ้านเลขที่ 69 ของรองอำมาตย์ตรีขุนอนุสรสมบัติซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ที่นำมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน และเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ย่านท่าหลวง-ตลาดล่าง มีความสำคัญต่อบทบาทการค้ากับต่างประเทศของจันทบุรี ในยุคนั้นชุมชนบ้านเรือนริมน้ำเก่าสมัย ร.5 และวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสถาปัตยกรรมโบราณ ร้านขายของและร้านอาหารต่างๆ แต่ละร้าน ไม่ทำร้านให้โดดเด่น หรือขัดแย้งกับสถานที่แต่กลมกลืนไปกับบรรยากาศเก่าๆ ตามแบบเดิมของชุมชนและห้ามพลาดเด็ดขาดกับการพาไปลิ้มลองของกินหลากหลายจากร้านอร่อยในชุมชุมริมน้ำจันทบูรแห่งนี้ จากนั้นนำทุกท่านสัมผัส ตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีโด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลาดพลอยอยู่ในใจกลางเมืองจันทบุรี ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือต้องการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน
15.30 น. นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ที่พักสุดหรู เป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า
หนึ่งเดียวแห่งที่พักในประเทศไทยที่เสมือนนำนักเดินทางสู่การพักผ่อนในบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมงแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก สไตล์จำลองมาจากหมู่บ้านชาวประมงในอ่าวเซนต์ มาร์กาเร็ต แห่งโนวาสกอตเทียร์ ประเทศแคนาดา ต้อนรับทุกท่านด้วยเครื่องดื่มเย็นชื่นใจ นำท่านเข้าสู่ที่พักอันแสนหรูหราสวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆ ในบริเวณโดยรอบของที่พักที่จะมีจุดสวยงามหลายสิบแห่ง หรือจะเล่นน้ำในสระน้ำเกลือแสนสะอาดที่อยู่โดยรอบรีสอร์ทที่พัก
18.00 น. อาหารค่ำ ณ ห้องอาหาของโรงแรม (3) บริการท่านด้วยอาหารแสนอร่อย
เสริฟพร้อมอาหารทะเลย่างสดๆ ทั้ง ปู กุ้ง หมึก ปลา หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 : 08.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่สุดสวยของโรงแรม (4)
หลังอาหารเชิญท่านสนุกกับการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือหน้าชายหาดของโรงแรม
09.30 น. อำลาที่พัก และนำคณะเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) เป็นจุดชมวิวที่นับว่าสวยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะนั่งรถสามล้อพ่วงท้องถิ่น ชมบ้านหัวแหลม เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ซึ่งชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย หาเลี้ยงชีพด้วยการออกเรือหาปลามาตั้งแต่อดีต ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ จุดชมวิวบ้านหัวแหลม เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ มีสะพานไม้พาดผ่านโขดหินน้อยใหญ่ยื่นยาวออกไปในทะเล วัดระยะทางได้ประมาณ 50 เมตร ว่ากันว่าเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน เพื่อเป็นทางเดินไปสักการะ เจดีย์บ้านหัวแหลม แต่สะพานยาวไม่ถึงเจดีย์ ต้องรอช่วงน้ำลด ถึงจะเดินไปได้ เจดีย์มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่บนโขดหินกลางทะเล บริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบน ฝั่งตรงข้ามกับแหลมเสด็จ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง ได้กราบไหว้ก่อนออกเรือจะได้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
11.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูจ๋า (5) หลังอิ่มอร่อยเดินทางกันต่อ ระหว่างทางกลับแวะซื้อของฝากของดีเมืองจันทบุรี อาทิ ผลไม้สดและแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป พริกไทย เส้นจันทร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ น้ำสำรอง สินค้าพื้นเมือง และอื่นๆ อีกมาก
18.00 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน
.

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Apr 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Oct 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 – 23 ส.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
29 – 30 ส.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
05 – 06 ก.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
12 – 13 ก.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
19 – 20 ก.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
26 – 27 ก.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
03 – 04 ต.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
10 – 11 ต.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
17 – 18 ต.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
31 ต.ค – 01 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
07 – 08 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
14 – 15 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
21 – 22 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
28 – 29 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
19 – 20 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -
26 – 27 ธ.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 4,900 -

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน