โรงแรม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ Saiyok Mantra Resort กาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้องพัก Saiyok Mantra Resort แม่น้ำแควน้อย

2 วัน 1 คืน

เที่ยวล่องแพ ภาคกลาง พัก Saiyok Mantra Resort แม่น้ำแควน้อย
14.00 น. เช็คอินเข้าพักยังห้องพักของท่าน เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. ร่วมกิจกรรมล่องแพ-ลอยคอ ณ แม่น้ำแควน้อย โดยจะพาทุกท่านล่องแพชมวิว รอบๆ แม่น้ำ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปวิวธรรมชาติ หลังจากนั้น ให้ทุกท่านเล่นน้ำโดยการลอยคอ จากจุดจอดของแพ
ไปยังรีสอร์ท โดยมีทีมการ์ดดูแลความปลอดภัยตลอดระยะทาง จนทุกท่านกลับมายังรีสอร์ท
18.00 น. หลังจากทุกท่านอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (อาหารบุฟเฟต์)
วันที่ 2 ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (อาหารบุฟเฟต์)
หลังจากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น. ถึงเวลาเช็คเอ้าท์ ให้ทางพนักงานตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก
ได้เวลาที่ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โรงแรมในประเทศ กาญจนบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน