แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน สวนน้ำ Vana Nava ล่องเรือปากน้ำปราณ WORA WANA 2 วัน 1 คืน
หัวหิน ฟินเวอร์ Wora Wana

2 วัน 1 คืน

เที่ยวทะเลภาคตะวันตก หัวหินฮาเฮ ฟินฟิน สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava ล่องเรือปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางร้อยปี สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป #พัทยาฮาเฮ

Day 1 :
.......... รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง voucher กับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายในสวนน้ำ Vana Nava
16.00 น. เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่ โรงแรม Wora Wana 4* (เขาตะเกียบ) http://www.worawana.com/ (โปรดแสดง voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)
17.00 น. บริการอาหารเย็นที่ นาวีภิรมย์ สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
09.00 น. ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน (โปรดตรวจสอบรอบการล่องเรือใน voucher ของท่านซึ่งจะมีตั้งแต่รอบ 09.00-15.00 น.)
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

จองและพักได้ถึง 31 ต.ค. 64


ทัวร์ในประเทศ ประจวบคีรีขันธ์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน