ทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพคเกจ : 20133
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพคเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน บ้านสุขาวดี คาบาเร่ต์โชว์ by 2 วัน 1 คืน
พัทยาฮาเฮ Package VIP

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก เที่ยวเกาะล้าน ชมคาบาเร่ต์โชว์ พร้อมชมการแสดงสวยงามสุดอลังการ ที่ “บ้านสุขาวดี” #พัทยาฮาเฮ

Day 1 : พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน (หาดแสม) – ท่าเรือแหลมบารีฮาย
10.00 น. รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณลานสีฟ้า สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
9.30 น. รถสองแถวบริการ รับท่านที่โรงแรม เพื่อไปส่งท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮายควรเตรียม : ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ หมวก ร่ม ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
10.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (หาดแสม)
11.45 น. ถึงหาดแสม บริการอาหารกลางวันด้วยเมนูซีฟู้ดสุดอร่อย ณ อนันต์ซีฟู้ด (โปรดแสดง Voucher ของท่านแก่พนักงานต้อนรับ) หลังอาหารให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
14.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา
15.45 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย เป็นอันจบโปรแกรมทัวร์เกาะล้าน
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารสัมปั้น พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
19.30 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 : เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์
- เข้าชม Art In Paradise (เดินทางด้วยตนเอง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ “บ้านสุขาวดี” พร้อมชมการแสดงสวยงามสุดอลังการ
(รอบการแสดง 11.00 – 14.00 น.) หลังอาหาร ให้ท่านได้ชมภายในอาคารต่างๆ ของบ้านสุขาวดีได้อิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน