ทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพคเกจ : 20108
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพคเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ เมืองจำลอง Mini Siam by 2 วัน 1 คืน
พัทยาฮาเฮ Package C

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก พัทยา เข้าชมเมืองจำลอง Mini Siam พักโรงแรม LK Celestite #พัก4ดาว #พัทยาฮาเฮ

Day 1 :
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร “เรือนไทย” พัทยาสาย 2 (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
หลังอาหารให้ทุกท่านได้เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Royal Twin Palace 4* http://www.royaltwinspattaya.com/ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับเพื่อทำการเช็คอิน) พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
ใกล้ห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งกลางวันและกลางคืน ท่านสามารถเดินเท้าเพียง 4 นาทีไปยังห้าง Royal Garden Plaza ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมได้สบายๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินผ่านทะลุห้างไปยังด้านหน้าชายหาดพัทยาได้ใน 5 นาทีอีกด้วย
บ่าย เชิญท่านเข้าชมเมืองจำลอง Mini Siam อิสระตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (โต๊ะจีน) ณ ภัตตาคารสัมปั้น พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
19.30 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ทุกท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย พร้อมแล้วเช็คเอ้าท์จากโรงแรม (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ต่อด้วยเชิญท่านเข้าชมเมืองจำลอง Mini Siam อิสระตามอัธยาศัย พร้อมเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน