ทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพคเกจ : 20107
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพคเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน (หาดแสม) ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ by 2 วัน 1 คืน
พัทยาฮาเฮ Package B

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก พัทยาฮาเฮ Package B #พัทยาฮาเฮ

Day 1 :
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเรือนไทย พัทยาสาย 2 (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
13.15 น. พร้อมกันที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณหอนาฬิกา สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
13.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (หาดแสม)
14.45 น. ถึงหาดแสม ให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบารีฮาย
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการจัดบัตรเข้าชมเมืองจำลอง Mini Siam ทดแทนการไปเที่ยวเกาะล้าน
16.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบารีฮาย พัทยา
17.45 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย เป็นอันจบโปรแกรมทัวร์เกาะล้าน
20.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารสัมปั้น พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
21.30 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพักโรงแรม Royal Twin Palace 4* http://www.royaltwinspattaya.com (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับเพื่อทำการเช็คอิน)

Day 2 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน