ทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 20096
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน
พัทยาฮาเฮ Package A

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก เที่ยวเกาะล้าน Package สบาย #พัทยาฮาเฮ

Day 1 :
10.00 น. รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณลานสีฟ้า สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
[ท่านสามารถนำรถมาฝากจอดที่ท่าเรือได้(เสียค่าบริการ) จากนั้นเรียกรถรับจ้างมาส่งที่ท่าเรือก็ได้]
ควรเตรียม : ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ หมวก ร่ม ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
10.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (หาดแสม)
11.45 น. ถึงหาดแสม บริการอาหารกลางวันด้วยเมนูซีฟู้ดสุดอร่อย ณ อนันต์ซีฟู้ด (โปรดแสดง Voucher ของท่านแก่พนักงานต้อนรับ)
หลังอาหารให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบารีฮาย
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม บ้านสุขาวดีพร้อมทานอาหารกลางวัน+ชมโชว์สุดอลังการที่บ้านสุขาวดี ทดแทน
14.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบารีฮาย พัทยา
15.45 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย เป็นอันจบโปรแกรมทัวร์เกาะล้าน
18.00 น. บริการอาหารเย็น (โต๊ะจีน) ณ ภัตตาคารสัมปั้น พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
19.30 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน