แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 20078
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ดอยอินทนนท์ 2 วัน 1 คืน
PKN006 : เที่ยวเชียงใหม่

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคเหนือ ม่อนแจ่ม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ถนนคนเดินประตูท่าแพ/ถนนวัวลาย ดอยอินทนนท์ พระธาตุนภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ น้ำตกวชิรธาร
Day 1 :
เช้า ต้อนรับคณะเดินทางที่ สนามบินเชียงใหม่ ออกเดินทางสู่ อ.แม่ริม ชมทุ่งดอกไม้หลากหลายสีสัน
ที่ I love flower Farm ถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้สีสันสวยงามตามอัธยาศัย และทานอาหารกลางวัน (1)
(กรณีไม่สามารถจองคิวเข้าสวนดอกไม้ได้ ขอเปลี่ยนโปรแกรมพาเที่ยวสวนดอกไม้ใกล้เคียงนะคะ)
บ่าย ออกเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ชมวิว ทิวทัศน์อันสวยงาม ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ไหว้พระทำบุญ ตามอัธยาศัย
จากนั้น ออกเดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมือง เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร/ขันโตก (2) และเดินเล่นที่ ถนนคนเดินประตูท่าแพ/ถนนวัวลาย ตามอัธยาศัย

Day 2 :
07.00 น. ทานอาหารเช้า (3) Check out จากที่พัก และออกเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์
09.00 น. ออกเดินทางท่องเที่ยวสู่ พระธาตุนภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ
11.00 น. นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร สัมผัสละอองน้ำฝนอันชุ่มฉ่ำทั่วบริเวณน้ำตก และทานอาหารกลางวัน (4) ที่ร้านอาหารโครงการหลวง // ร้านไส้อั่วป้าตุ๋ย
บ่าย ออกเดินทางสู่ ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อิสระเที่ยวชม ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ระยะทางเดิน 1 กม.)
เย็น สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เหนือความคิดถึง

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน