แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ กระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ 3 วัน 2 คืน
KABE : เที่ยวกระบี่

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ทะเลแหวก ชมเกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ

Day 1 : 18.00 น. พร้อมกัน ณ พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ Day 2 : 07.00 น. ทานอาหารเช้า ติ่มซำเมืองตรัง (1) จากนั้นออกเดินทางถึง สระมรกต พาเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติเลาะลำธารใสที่ไหลมาจาก สระมรกต ชมอ่างแก้ว สระมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำในสระมรกตที่น้ำใสจนเกินจะห้ามใจได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางไปยัง น้ำตกร้อน สายน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วไหลผ่านลำธารมาตกลงในลำห้วย เกิดเป็นน้ำตกร้อนที่อุณหภูมิไม่สูงมาก เหมาะแก่การลงไปแช่ให้สบายตัวเหมือนเป็นสปาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และทานอาหารกลางวัน (2) นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมือง เก็บสัมภาระ และอิสระตามอัธยาศัย 18.00 น. ทานอาหารเย็น (3) และพักผ่อนเก็บแรงไว้ทำกิจกรรมพรุ่งนี้ Zzzzz Day 3 : 06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(4) 09.30 น. นำท่านลงเรือใหญ่ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ทะเลแหวก (Unseen) ชมเกาะ ปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เพลิดเพลินไปกับการดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลา นานาชนิดตามอัธยาศัย และบริการอาหารกลางวันบนเกาะ (5) บ่าย ให้ท่าอิสระส่วนตัวพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก 18.00 น. ทานอาหารเย็น (6) และอิสระพักผ่อนไปกับเสียงคลื่นตามอัธยาศัย Day 4 : 06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7) 09.00 น. นำท่านเที่ยวชม สุสานหอย 75 ล้านปี เป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่มีซากหอยได้ทับถมกันเป็นระยะเวลายาวนานล้านๆปี และ บริการอาหารกลางวัน (8) บ่าย นำท่านซื้อของฝากที่ขึ้นของ จ.กระบี่ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงเทพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน


ทัวร์ในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน