ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 20062
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต วัดฉลอง วัดนาคเกิด หาดป่าตอง แหลมพรหมเทพ วัดพระทอง by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
ภูเก็ต BY VZ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ย่านตึกเก่า วัดฉลอง วัดนาคเกิด หาดป่าตอง แหลมพรหมเทพ ร้านของฝาก วัดพระทอง #อสม #เที่ยวไทย

Day 1 :
06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
07.30 น. เหิรฟ้า บินตรงสู่เมืองภูเก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
09.00 น. ถึงเมืองภูเก็ต นำท่านเดินทางเข้าชม ย่านตึกเข้าเมืองภูเก็ต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเข้าเยี่ยมชม วัดฉลอง และ วัดนาคเกิด
พักที่ ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท

Day 2 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเที่ยวชม หาดป่าตอง และชมพระอาทิตย์ตกน้ำ แหลมพรหมเทพ
พักที่ ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท

Day 3 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก และนำท่านเข้ากราบขอพร ณ วัดพระทอง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่สนามบินภูเก็ต
21.20 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 06 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
05 – 07 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
06 – 08 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
07 – 09 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
08 – 10 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,999
09 – 11 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999
10 – 12 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999
11 – 13 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
12 – 14 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
13 – 15 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
14 – 16 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
15 – 17 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 4,999
16 – 18 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999
17 – 19 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999
18 – 20 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 6,999
19 – 21 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
20 – 22 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
21 – 23 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 8,999
22 – 24 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 8,999
23 – 25 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999
24 – 26 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 8,999
25 – 27 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
26 – 28 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
27 – 29 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
28 – 30 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
29 – 31 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 4,999
30 ต.ค – 01 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999
31 ต.ค – 02 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999
01 – 03 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
02 – 04 พ.ย 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
03 – 05 พ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
04 – 06 พ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
05 – 07 พ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 4,999
06 – 08 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999
07 – 09 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999
08 – 10 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
09 – 11 พ.ย 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
10 – 12 พ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
11 – 13 พ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
12 – 14 พ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 4,999
13 – 15 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999
14 – 16 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999
15 – 17 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
16 – 18 พ.ย 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
17 – 19 พ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
18 – 20 พ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
19 – 21 พ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 8,999
20 – 22 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999
21 – 23 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999
22 – 24 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
23 – 25 พ.ย 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
24 – 26 พ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
25 – 27 พ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
26 – 28 พ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,999
27 – 29 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999
28 – 30 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,999
29 พ.ย – 01 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
01 – 03 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
02 – 04 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
03 – 05 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 4,999
04 – 06 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999
05 – 07 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 8,999
06 – 08 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 8,999
07 – 09 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 6,999
08 – 10 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 6,999
09 – 11 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 6,999
10 – 12 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 8,999
11 – 13 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999
12 – 14 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 8,999
13 – 15 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
14 – 16 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
15 – 17 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
16 – 18 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
17 – 19 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 4,999
18 – 20 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999
19 – 21 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999
20 – 22 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,999
21 – 23 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 4,999
22 – 24 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 4,999
23 – 25 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 4,999
24 – 26 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 8,999
25 – 27 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999
26 – 28 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 8,999
27 – 29 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 8,999
28 – 30 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 8,999
29 – 31 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,999
30 ธ.ค 2563 – 01 ม.ค 2564 พุธ - ศุกร์ 8,999

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน