ทัวร์ รัสเซีย


เอียคุตส์ ลิสต์เวียนก้า พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ เกาะโอลค์ฮอน เอียคุตส์ ลิสต์เวียนก้า พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน พิพิธภัณฑ์ไบคาล นั่งกระเช้า Chersky Stone นั่งเรือ KHIVUS ท่าเรือ ICE FERRY นั่งรถจี๊บ UAZ เกาะโอลค์ฮอน
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 20018
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย เอียคุตส์ ลิสต์เวียนก้า พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ เกาะโอลค์ฮอน by Siberia Airlines 6 วัน 3 คืน
EURO33 : ไบคาล 2021 BY S7

6 วัน 3 คืน

เอียคุตส์ ลิสต์เวียนก้า พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน พิพิธภัณฑ์ไบคาล นั่งกระเช้า Chersky Stone นั่งเรือ KHIVUS ท่าเรือ ICE FERRY นั่งรถจี๊บ UAZ เกาะโอลค์ฮอน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ (ISKUTSK) ประเทศรัสเซีย

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า ซึ่งตั้งอยู่บนพื่นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่น้ำอังคาร่า Angara River เป็นแม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นจุดระบายน้ำออกของทะเลสาบไบคาล
ระหว่างทางแวะชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้าน ฟาร์ม และอื่นๆ ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบ บ้านที่นำมาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านดั้งเดิมในที่ต่างๆ หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล ทำให้น้ำท่วมชุมชนบางจุด จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน
พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ นั่งรถเลื่อนไซบีเรียนหรือที่เรารู้จักกันว่าสุนัขลากเลื่อน ที่มีเพียงในเฉพาะฤดูหนาว ย้อนกลับไปประมาณช่วง ค.ศ. 1800 -1900 นักเดินทางและนักขุดทองกว่าหมื่นคนพากินบินไปยังขั้วโลกเหนือเพื่อทำการขุดหาทอง ซึ่งเป็นการเดินทางที่ยากลำบากทั้งสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ จึงได้มีการนำสุนัขลากเลื่อน มาใช้ในการเดินทาง ส่งจดหมาย และส่งข่าวสาร
จากนั้นนำท่านเดินทาง ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล เพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาลที่ประกอบไปด้วยพืช และ สัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ นั้นคือ แมวน้ำไบคาล นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจำลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาล
จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าแบบห้อยขา CHAIR LIFT เพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONE บนยอดเขาแห่งนี้จะเป็นจุดเล่นสกี ยอดนิยมและเป็นจุดชมทัศนียภาพที่งดงามที่สุด บริเวณด้านบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนานุ่มในช่วงฤดูหนาว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางจะเป็นลักษณะเหมือนกับ เคเบิ้ลคาร์ โดยที่จะต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปโดยสถานที่แห่งนี้จะมีความสูงจากน้ำทะเลถึง 755 เมตร
ที่พัก KRESTOVAYA PAD HOTEL หรือเทียบเท่า
**หมายเหตุ : เนื่องจากจะต้องใช้รถจี๊บ UAZ ในการเดินทางไปยังเกาะโอลค์ฮอน กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็ก สำหรับ 2 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง**

Day 3 : จากนั้นนำท่านเดินทาง นั่งเรือ KHIVUS ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก ที่วิ่งได้ทั้งบนผิว น้ำ หิมะ และพื้นน้ำแข็ง ท่านจะได้ชมความความงดงามของทะเลสาบและพร้อมกับแวะชมเส้นทางเดินรถไฟเซอร์คัม ไบคาล นับเป็นตัวเลือกที่เหมือนเป็นไฮไลท์ของไซบีเรีย โดยเราจะใช้เวลาล่องเรือประมาณ 3 ชั่วโมง
นำท่านเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเบอร์ยาติ ที่นับถือศาสนาพุทธผสมผีซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านคือบริเวณแหลมเบอร์คาน ซึ่งจะมีถ้ำที่อนุญาตให้เฉพาะคนทรงหรือชาแมนเท่านั้นที่เข้าไปทำพิธีกรรมได้ โดยชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่คือที่สถิตของเทพเจ้าประจำทะเลสาบไบคาล สำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากจะได้มองดูอยู่ไกลๆ จะเห็นเสาผูกผ้าสีสันสดใส เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่า เลยจุดนี้ไปคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ถึง เกาะโอลค์ฮอน รถจะจอดบริเวณท่าเรือ และเรือไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากทะเลสาบจะเป็นน้ำแข็ง ให้ท่านได้นั่งรถจี๊บ UAZ. เพื่อเดินทางเข้าสู่โอลค์ฮอน เป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะ โดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ ๆ มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80 - 250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้

Day 4 : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูชีร์ เมืองเล็กๆบนเกาะโอลค์ฮอนเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทะเลสาบไบคาล เพื่อชม โขดหินสามพี่น้องและ แหลมโคบอย ในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาถ่ายรูปผลึกน้ำแข็งที่สุดแสนจะงดงามและวิจิตรจากธรรมชาติ หากท่านต้องการที่จะถ่ายรูปสวยแปลกตาในถ้ำน้ำแข็งต่างๆ คือท่านจะต้องมุดหรือ พยายามหาซอกหาหลืบ เข้าไปถ่ายจากด้านในออกมา หรือถ่ายจากด้านนอกเข้าไป ดังนั้น แล้วแต่โชคช่วยว่าช่วงทีไปจะได้เจอปฏิมากรรมของผลึกน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นนั้นมีมุมไหนที่ท่านเห็นแล้วถ่ายรูปออกมาได้สวย ซึ่งขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจและวิสัยทัศน์ทางศิลป์มุมมองแต่ละท่านเป็นหลัก ความงดงามจะเต็มไปด้วยผลึกน้ำแข็งห้อยย้อยลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยตามถ้ำ ผนวกกับแสงจากด้านนอกถ้ำที่ส่องเข้ามาได้ลึกมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้ผลึกน้ำแข็งที่ท่านมองเห็นจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกันด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทาง ชมรอยแตกบลูไอซ์ แผ่นน้ำแข็งใสๆ ที่แตกหักที่เกิดจากการขยายตัวของน้ำในทะเลสาบ สะท้อนแสงกับท้องฟ้า เป็นสีฟ้าสวยๆ ซึ่งมีหลายจุดภายในทะเลสาบ BAIKAL และท่านจะได้ชม กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก
นำท่าน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน SHAMAN ROCK ชาว Buryat จะเคารพนับถือธรรมชาติ เค้าเชื่อว่าภูเขา ต้นไม้ทะเลสาบนั้นมีวิญญาณอยู่ ที่ใกล้ๆ หมู่บ้าน Khuzhir นั้นมีบริเวณจุดที่คนนิยมเดินไปถ่ายภาพชื่อว่า Shaman Rock หรือ Holy Rock เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่ ตำนานเล่าว่าเทพผู้ดูแลทะเลสาบมีลูกสาว ลูกสาวจะหนีตามผู้ชายไป เทพเลยเขวี้ยงหินก้อนนี้มาขวางทางไว้ บริเวณ Shaman Rock นี้มีเสาที่ถูกผูกผ้าสีต่าง ๆ มีตำนานเล่าขานของทะเลสาบดังข้างต้น และ เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านใช้ตัดสินคดีความต่าง ๆ ที่นี่ โดยจะนำผู้ถูกกล่าวหามาตรึงทิ้งไว้บริเวณ Shaman Rock นี้ 1 คืน ถ้ามีชีวิตรอดผ่านสภาพอากาศอันโหดร้ายไปได้ ก็ถือว่าไม่มีความผิดที่ถูกกล่าวหา สำหรับความคิดผมที่ช่วงกลางคืนอุณหภูมิลดลงถึง -25 องศาแล้วใครรอดไปได้ก็ให้เค้าอยู่ต่อเถอะครับ เสา ๆ ที่ผูกผ้านี้เรียกว่า 'SERGE' ในภาษา Buryat หรือ เสาผูกม้า สัญลักษณ์ของชาว Shamanic แสดงถึงความเป็นสถานที่ลึกลับและศักดิ์สิทธิ์

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ ทางตอนใต้เป็นส่วนหนึ่งของ เกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย ชมความงามของน้ำแข็งหินงอกหินย้อย เป็นอีกไฮไลท์ที่เราไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึงยังที่ทะเลสาบไบคาล
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิร์คุตสค์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นถิ่นที่พักอาศัยในฤดูหนาวของพ่อค้าและเจ้าหน้าที่เก็บภาษีเมื่อกลางศตวรรษที่ 17 และกลายมาเป็นเมืองที่สำคัญในช่วงศตวรรษที่ 18 ผู้เข้าร่วมชุมนมในกบฏธันวาคมเพื่อล้มล้างพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ต่างลี้ภัยไปยังประเทศไซบีเรียเป็นจำนวนมาก ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไซบีเรีย มีประชากรมากกว่า 500,000 คน ตลอดจนมหาวิทยาลัย โบสถ์และพิพิธภัณฑ์เก่าแก่มากมาย และทะเลสาบไบข่าลที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ชั่วโมงหากเดินทางโดยรถไฟ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์คาซาน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเส้นหลักของตัวเมืองเลยค่ะ แต่เดิมนั้น ที่นี่เป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 ได้ทำการสร้างวิหารใหม่ ปัจจุบันได้จัดเป็นอีกมหาวิหารแห่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ที่มีความสวยงาม และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่ง ผ่านชม เขื่อนของเมืองอิร์คุตสค์ และนำท่านเที่ยวชมเมือง เพื่อชมความงดงามของโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ตามร้านค้า มุมตึก สไตล์รัสเซีย …นำท่าน ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์ ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอียคุตส์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 – 28 ม.ค 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
30 ม.ค – 04 ก.พ 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
06 – 11 ก.พ 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
13 – 18 ก.พ 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
20 – 25 ก.พ 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
27 ก.พ – 04 มี.ค 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
06 – 11 มี.ค 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
13 – 18 มี.ค 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
20 – 25 มี.ค 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -
27 มี.ค – 01 เม.ย 2564 เสาร์ - พฤหัส 58,888 -

ทัวร์รัสเซีย เอียคุตส์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน