แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 20016
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ) 1 วัน
เชียงใหม่ จ้าว

1 วัน

เที่ยวภาคเหนือ สายมู เสริมบุญ ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ โชคดี ร่ำรวย PACKAGE : รับสนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ(หลวงพ่อทันใจ) – วัดอุโมงค์ – ร้านของฝาก – ส่งสนามบินเชียงใหม่

DAY 1 : สู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิตและปลอดภัยจากการเดินทาง นำสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ สู่ วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ) วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี พระธาตุนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า องค์หลวงพ่อทันใจ ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว และเดินทางต่อที่สู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) วัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร สร้างขึ้นในสมัยของปฐมกษัตริย์ของล้านนาคือพระเจ้ามังรายทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วัดไผ่ 11 กอ) และทรงนิมนต์คณะสงฆ์จากลังกาเข้าอยู่จำพรรษาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช พระองค์ได้บูรณะวัดเวฬุกัฏฐารามขึ้นใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย์ และยังได้ทรงสร้างอุโมงค์ถัดจากฐานพระเจดีย์ด้านเหนือขึ้น เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม มีทางเข้าออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดินติดต่อกันได้ทั่วถึง พระเจ้ากือนามีพระราชประสงค์ให้สร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้นที่ฐานพระเจดีย์ใหญ่ในวัดเวฬุกัฏฐารามเพื่อเป็นที่อยู่ของพระมหาจันทร์ ต่อมาคนจึงเรียกกันว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” เหนือความคิดถึง


ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน