สุขภาพ ความงาม


รหัสโปรแกรม : 18773
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Smart glow Exergen เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล

Smart glow Exergen เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล นำเข้าจาก USA ใช้สำหรับ วัดไข้,ไข้หวัดใหญ่ ราคา 3,500 บาท ลดเหลือ 2,999 บาท แบบไม่ต้องสัมผัส ประมวลผลรวดเร็ว มาตรฐานอเมริกา ดูได้ทั้ง ฟาเรนไฮน์และเซลเซียส

Smart glow Exergen เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล นำเข้าจาก USA
ใช้สำหรับ วัดไข้,ไข้หวัดใหญ่ ราคา 3,500 บาท ลดเหลือ 2,999 บาท
แบบไม่ต้องสัมผัส ประมวลผลรวดเร็ว มาตรฐานอเมริกา ดูได้ทั้ง ฟาเรนไฮน์และเซลเซียส

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน