ทัวร์ เกาหลี


รหัสโปรแกรม : 18636
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เจจู ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม คาเมเลียฮิลล์ สวนส้ม ชายหาดควังชิกี by Jeju Air 4 วัน 2 คืน
Jeju Gold Package In November BY 7C

4 วัน 2 คืน

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - คาเมเลียฮิลล์ - สวนส้ม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดควังชิกี - สวนฮอนอินจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

...

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 พ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,390
8,890
02 – 05 พ.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,390
8,890
03 – 06 พ.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,390
8,890
04 – 07 พ.ย 2563 พุธ - เสาร์ 12,490
8,990
05 – 08 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,890
9,390
06 – 09 พ.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,890
9,390
07 – 10 พ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,490
8,990
08 – 11 พ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,390
8,890
09 – 12 พ.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,390
8,890
10 – 13 พ.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,390
8,890
11 – 14 พ.ย 2563 พุธ - เสาร์ 12,490
8,990
12 – 15 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,890
9,390
13 – 16 พ.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,890
9,390
14 – 17 พ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,490
8,990
15 – 18 พ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,390
8,890
16 – 19 พ.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,390
8,890
17 – 20 พ.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,390
8,890
18 – 21 พ.ย 2563 พุธ - เสาร์ 12,490
8,990
19 – 22 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,890
9,390
20 – 23 พ.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,890
9,390
21 – 24 พ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,490
8,990
22 – 25 พ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,390
8,890
23 – 26 พ.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,390
8,890
24 – 27 พ.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,390
8,890
25 – 28 พ.ย 2563 พุธ - เสาร์ 12,490
8,990
26 – 29 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,890
9,390
27 – 30 พ.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,890
9,390
28 พ.ย – 01 ธ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 12,490
8,990
29 พ.ย – 02 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,390
8,890
30 พ.ย – 03 ธ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,390
8,890

ทัวร์เกาหลี เจจู อื่นๆ

ทัวร์เกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน

 • มิ.ย 2019
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿8,888
 • ก.ย 2019
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿8,888
 • ก.ย 2019
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿8,888