ทัวร์ เวียดนาม


รหัสโปรแกรม : 18613
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนดอกไม้เมืองหนาว by Air Asia 3 วัน 2 คืน
PVN20 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ BY FD

3 วัน 2 คืน

เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3 วัน (เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน) บินเช้ากลับค่ำ ไม่เสียวันเที่ยว อาหารครบทุกมื้อ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองดานัง ชมสะพานมังกร สะพานแห่งความรัก คาร์ฟดราก้อน สุดพิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ และกุ้งมังกร แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Air Asia เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

Day 2 : นำท่านสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ ท่านสู่จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค จากนั้นนำท่านชมสะพาน สีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮิลล์ และสวนดอกไม้เมืองหนาว จากนั้นเดินทางสู่เมืองดานัง

Day 3 : นำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพ และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์ ท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Air asia เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 03 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
02 – 04 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
03 – 05 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999 -
04 – 06 พ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
08 – 10 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
09 – 11 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
15 – 17 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
16 – 18 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
21 – 23 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
22 – 24 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
23 – 25 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
28 – 30 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
29 – 31 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
30 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
04 – 06 มิ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
05 – 07 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
06 – 08 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
11 – 13 มิ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
12 – 14 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
13 – 15 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
18 – 20 มิ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
19 – 21 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
20 – 22 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
24 – 26 มิ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 11,999 -
25 – 27 มิ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
26 – 28 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
27 – 29 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
03 – 05 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
04 – 06 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
05 – 07 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 -
06 – 08 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
09 – 11 ก.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
10 – 12 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
11 – 13 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
17 – 19 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
18 – 20 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
24 – 26 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
25 – 27 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
26 – 28 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999 -
31 ก.ค – 02 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
01 – 03 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
07 – 09 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
08 – 10 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
14 – 16 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
15 – 17 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
21 – 23 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
22 – 24 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
28 – 30 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
29 – 31 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
01 – 03 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 8,999 -
04 – 06 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
05 – 07 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
11 – 13 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 -
19 – 21 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
26 – 28 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
03 – 05 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,999 -
10 – 12 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
11 – 13 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 -
12 – 14 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
13 – 15 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,999 -
14 – 16 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999 -
15 – 17 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999 -
18 – 20 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999 -
19 – 21 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
20 – 22 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,999 -
21 – 23 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999 -
22 – 24 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 13,999 -
23 – 25 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
25 – 27 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999 -
26 – 28 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999 -
27 – 29 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 11,999 -
28 – 30 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 11,999 -
29 – 31 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
07 – 09 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999
14 – 16 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999
21 – 23 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,999
05 – 07 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999
08 – 10 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,999
09 – 11 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999
13 – 15 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999
14 – 16 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999
15 – 17 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,999
16 – 18 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999
17 – 19 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999
20 – 22 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999
21 – 23 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 12,999
22 – 24 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,999
23 – 25 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999
24 – 26 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,999
25 – 27 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
27 – 29 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999
28 – 30 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 14,999
29 – 31 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 14,999
30 ธ.ค 2563 – 01 ม.ค 2564 พุธ - ศุกร์ 14,999
31 ธ.ค 2563 – 02 ม.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 15,999

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

ทัวร์เวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน