ทัวร์ นิวซีแลนด์


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18577
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นิวซีแลนด์ ออคแลนด์ อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า ถ้ำไวโตโม่ กระเช้ากอนโดล่า บันจี้จั๊มพ์ by THAI Airways 9 วัน 6 คืน
VCAUD05 : แกรนด์นิวซีแลนด์.. เกาะเหนือ & เกาะใต้ BY TG

9 วัน 6 คืน

เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้นเมือง อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า - ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี - Rainbow Spring ศูนย์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าส์ - การสาธิตการต้อนแกะและตัดขนแกะที่อโกรโมฟาร์ม - ถ้ำหนอนเรืองแสง ถ้ำไวโตโม่ - ไครัสเชร์ช - ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ - ทะเลาสาบเทคาโป - ยอดเขาเม้าท์คุก - ครอมเวลล์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ TSS EARN SLOW - ยอดเขาเล่นลูจ - เหมืองทองเก่า ARROW TOWN - กระโดดบันจี้จ้ำ - ทะเลสาบวานาก้า - เทือกเขาเซ้าเทิร์นแอลป์ - ธานน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียร์ - โฮกิติกะ - ไคร้สเชิร์ช – ไคคูร่า #รวมวีซ่าแล้ว

Day 1 : เดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

Day 2 : ถึงสนามบินเมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ชมอุทยานน้ำพุร้อน เท พูย่า ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและน้ำพุร้อนใต้ดิน

Day 3 : นำท่าน ชม RAINBOW SPRINGS สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน ฯ จากนั้นนำท่านชมการสาธิตวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้และการตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กว่า 19 สายพันธุ์ สนุกสนานกับการให้นมลูกแกะที่ฟาร์ม อโกรโดม นำท่าน ชมความงามของถ้ำไวโตโม่ ภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองออคแลนด์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองออคแลนด์ เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิร้ช เดินทางถึงสนามบินเมืองไคร้สเชิร้ส ๆ เข้าสู่ ทะเลสาบเทคาโป (LAKE TEKAPO) ชมทัศนียภาพความสวยงามของทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ เกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจนทำให้น้ำทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า จากนั้นออกเดินทางต่อ ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุก ที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของยอดเขา ณ บริเวณจุดชมวิวริมทะเลสาบปูคากิ ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางแวะเมืองผลไม้ครอมเวล แหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ออกเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาบ็อบ พีค ชมทัศนียภาพอันสวยงามวิจิตรตระการตาของเมืองควีนทาวน์จากมุมสูงพิเศษ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการเล่นลูจ เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลง เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS EARN SLAW

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ ARROWTOWN เป็นเหมืองทองเก่าในอดีต ชมความน่ารักของชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามทุกฤดูดังภาพวาด จากนั้นเดินทางเรียบแม่น้ำคาวารัวแวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของกีฬาบันจี้จั๊มพ์ ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้าที่งดงาม ระหว่างทางให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก PUZZLING WORLD เมืองมหัศจรรย์ของเล่น นำท่านเดินทางผ่านช่องเขา HAAST ลัดเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขาเซ้าท์เทรินแอลป์เข้าสู่
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ชมกับธรรมชาติ ริมชายฝั่ง ทะเลทัสมัน สู่ เขตอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ค นำท่าน ชมธารน้ำแข็ง FOX GLACIER ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียง

Day 7 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกา เมืองศูนย์กลางการผลิตหยกสีเขียว นำท่านสู่ สถานีรถไฟ ARTHUR’ PASS นำท่านเดินทางด้วยรถไฟ TRANZ ALPINE TRAIN ที่สะดวกและสะอาดเหมือนใน ยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. จนถึงเมืองไคร้สเชิร์ช ...รถโค้ชมารับท่านเพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองไคร้สเชิร์ช ชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง ซึ่งได้รับสมญานามว่า อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ชมความน่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ BOTANIC GARDEN

Day 8 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคคูร่า เมืองท่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีพื้นที่นอกชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยประจำของฝูงวาฬขนาดเล็ก และเป็นจุดนัดพบของฝูงวาฬต่างๆ ท่านล่องเรือชมความน่ารักของวาฬเหล่านี้ พร้อมทั้งยังสามารถชมฝูงปลาโลมาและเหล่าแมวน้ำ อย่างใกล้ชิด นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคร้สเชิร์ช อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง

Day 9 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สเชิร์ช เพื่อเดินทางสู่นครอ็อคแลนด์ เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินครอ๊อคแลนด์ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
27 มิ.ย – 05 ก.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900 -
04 – 12 ก.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900 -
18 – 26 ก.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
25 ก.ค – 02 ส.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
01 – 09 ส.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
15 – 23 ส.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
29 ส.ค – 06 ก.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
05 – 13 ก.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
19 – 27 ก.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
03 – 11 ต.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
17 – 25 ต.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
07 – 15 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900
21 – 29 พ.ย 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 124,900

ทัวร์นิวซีแลนด์ ออคแลนด์ อื่นๆ

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน