แพ็คเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจในประเทศ กระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง

1 วัน

เที่ยวภาคใต้ ทัวร์หมู่เกาะพีพี One Day Trip อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง

Day 1 :
07.50 น. - 08.00 น. รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว)
³ ในเมือง         รับ 07.50 น. – 08.00 น.    ³ อ่าวนาง        รับ 08.00 น.
³ ทับแขก         รับ 07.50 น. – 08.00 น.    ³ คลองม่วง     รับ 07.50 น. – 08.00 น.
08.30 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี    (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
09.30 น. นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม
ô อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach  เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   
ô อ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโตๆ ได้หลากหลายชนิด    ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย
ô อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon)  พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน
ô ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
12.00 น. นำท่านขึ้นเกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารพีพี คลิฟบีช รีสอร์ท หลังอาหารเชิยทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านสู่ อ่าวรันตี (ขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้น)ดำน้ำชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม
15.00 น. นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ น้ำขึ้น-น้ำลง


แพ็คเกจดำน้ำในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน