แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


ระยอง เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก Poolvilla พักRainbowSkyHotelSamet เที่ยวภาคตะวันออก เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก พัก Rainbow Sky Hotel Samet
รหัสแพ็คเกจ : 18472
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ระยอง เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก Poolvilla พักRainbowSkyHotelSamet 3 วัน 2 คืน
RYG01-2 : เกาะเสม็ด โรงแรม Rainbow Sky Hotel Samet

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก พัก Rainbow Sky Hotel Samet

Day 1 :
เดินทางเข้าที่พักตามอัธยาศัย

Day 2 :
ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม)

  1. ดำน้ำดูปะการัง รถบริการรับลูกค้าเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง 11.45-12.00 น. ตามโปรแกรม เกาะกุฏี เกาะขาม เกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว บริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี กลับมาประมาณ 16.00 พาลูกค้ากลับมาส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (จุดดำน้ำอาจมีการ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน)
  2. นั่งเรือตกหมึก ดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆ จากทะเล 18.00-23.00 น. อาหารค่ำ 1 มื้อ ข้าวต้ม+น้ำดื่ม
  3. ทานอาหารเย็น 1 มื้อ (บริการอาหารเย็นที่โรงแรม)
  4. ตั๋วเรือเฟอร์รี่ (ไป-กลับ) + อาหารเช้า 1 มื้อที่โรงแรม

Day 3 :
เช็คเอ๊าท์ 12.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ระยอง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน