ทัวร์ ออสเตรีย อิตาลี เช็ก โครเอเชีย


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18364
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย อิตาลี เช็ก โครเอเชีย เกาะเวนิส โรวินจ์ ซาเกรบ เวียนนา ปราก by Emirates 10 วัน 7 คืน
อิตาลี - โครเอเชีย - ออสเตรีย - เชก BY EK

10 วัน 7 คืน

เกาะเวนิส | โรวินจ์ | โอพาเทีย| อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ | ซาเกรบ | กราซ | เวียนนา | เชสกี้ ครุมลอฟ | คาร์โลวี วารี | ปราก

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ถึงสนามบินมาร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ตรอนเคตโต้ นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 'ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก' มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกแห่งนี้ตามอัธยาศัย

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่เมืองโรวินจ์ ประเทศโครเอเชีย เมืองแสนสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย มีลักษณะเป็นเกาะที่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง เมืองโรวินจ์นั้นเคยถูกปกครองโดยชาวเวเนเชียน จึงทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้มีกลิ่นอายคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก จึงได้สมญานามว่า 'เวนิซแห่งโครเอเชีย'
นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ อูเฟเมียร์ แลนมาร์คสำคัญของเมืองแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นสไตล์บาโรก นำท่านเดินชมเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่อง ที่ตั้งเรียงรายเป็นตรอกซอยแคบๆ และที่พื้นทางเดินนั้นถูกปูด้วยหินอย่างสวยงามและคลาสสิค จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย เมืองที่ได้รับสมญาณามว่าเป็น “ไข่มุขแห่งทะเลอาเดรียติค” มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามโดยมีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ เที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่งทะเลที่สุดแสนโรแมนติค

Day 4 : เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ นำท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5 ยูโร*** ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม Veliki Slip จุดชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร
นำท่านเดินทางมาที่เมืองซาเกรบ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดังปัจจุบัน

Day 5 : นำเดินทางสู่เมืองกราซ เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรีย รองจากกรุงเวียนนา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์ ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก นำท่านชมเขตเมืองเก่า เขตมรดกโลกซึ่งเป็นศูนย์รวมของบ้านเรือนโบราณกว่า 1,000 เข้าชมวิหารกราซ
นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

Day 6 นำท่านชมถนนสายวงแหวน ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า จากนั้นนำชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง
นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี จากนั้นนำชมบริเวณภายนอกปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก

Day 7 : นำท่านเดินทางสู่เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน ที่มีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ำแร่ น้ำพุร้อน ระดับโลกอีกแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเชก อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น 'เมืองแห่งสปา' ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา และความสวยงามจากอาคารบ้านเรือนรูปทรงเก่าโบราณที่ดูคลาสสิคให้ความรู้ถึงสึกความโรแมนติกและน่าหลงใหล นำท่านชมและถ่ายรูปกับลานน้ำพุเต้นระบําหรือ ลานน้ำพุดนตรี ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ซึ่งในทุกๆ ชั่วโมงจะเปิดเพลงบรรเลงไปพร้อมๆกับการพวยพุ่งของน้ำพุ, บ่อน้ำพุร้อนครีโซวี หรือ ครอสสปริง เป็นบ่อน้ําพุร้อนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดที่สุดของเมือง โดยบ่อน้ำพุร้อนครีโซวี เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีธาตุเหล็กสูง อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าน้ำในบ่อนั้นยังมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ด้วย
นำเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางการบำบัดโรคภัยต่างๆ นำท่านเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน้ำแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ เดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึ่งได้รับสมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

Day 8 : นำท่านเดินทางสู่เมืองคุทนา ฮอร่า เมืองที่สำคัญและมีความสวยงามไม่แพ้กรุงปราก นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์ประจำเมืองจากทางด้านนอกของโบสถ์เซ็นต์บาบารา โบสถ์สไตล์โกธิกที่นับว่าสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโบสถ์โครงกระดูก อันโด่งดัง สถานที่ที่แปลกที่สุดในเมืองนี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปราก ชมสะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั้นนำท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ทั้งเมืองเก่า และเมืองใหม่ตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมบนถนนช้อปปิ้งใกล้เมืองเก่าอย่างจุใจ นำชมด้านนอกปราสาทแห่งปราก ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา , มหาวิหารเซนต์วิตุส อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค , พระราชวังหลวง ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม

Day 9 : นำคณะเดินทางสู่ สนามบินวาคราฟ ฮาเวล ปราก เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

Day 10 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 19 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 65,900 -
09 – 18 มิ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 57,900 -
14 – 23 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 59,900 -

ทัวร์ออสเตรีย อิตาลี เช็ก โครเอเชีย เกาะเวนิส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย อิตาลี เช็ก โครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน