ทัวร์ ลาว ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี บ้านผาเมืองพู by เรือสำราญ 3 วัน 2 คืน
สบายดีหลวงพระบางไปเรือกลับรถ ทริปพิเศษ นอน 4 ดาว

3 วัน 2 คืน

Day 1 : ออกเดินทางสู่แขวงไชยะบุรี โดยผ่าน เมืองปากคอบ ต้อนรับท่านด้วยเรือสำราญสัญชาติลาวชื่อเรือ MK Sunset Cruise ท่านสามารถเลือกขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขงในบรรยากาศ 360 องศา สูดอากาศได้อย่างเต็มปอด เรือจะเริ่มล่องไปอย่างช้าๆ สบายๆ มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองฟากฝั่งโขง เรือล่องผ่านบ้านก้อนตื่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไตลื้อ ผ่านปากแคน และปากแบ่ง แขวงอุดมไช บ้านท่าช่วง พร้อม ชม Sunset ลับขอบฟ้าถึง 2 ครั้งในเย็นเดียวกัน คือครั้งแรกจะเป็นภาพบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงลับขอบภูเขาเป็นภาพที่สวยงามมาก และอีก 15 นาที เรือแล่นเข้าโค้งได้องศา ท่านก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าลงที่แม่น้ำโขง สวยสุดๆ เมื่อเดินทางถึงท่าเรือเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ตลาดมืด (Night market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็น จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมืองมากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน

Day 2 : ยามเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวเมืองหลวงพระบางที่เป็นประเพณีมาแต่ดั่งเดิม และเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง ต่อด้วยชม พระราชวังหลวง ที่พระราชวังเจ้าชีวิต จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองปากอู นำชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว และนำชม ถ้ำติ่งถ้ำริมหน้าผามีโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย และหลังจากนั้น นำท่านชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ท่านสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายน้ำที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ำตกหินปูน สีขาวและน้ำใสๆ และนำท่านสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชา ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้น นำคณะเดินเที่ยวชมตลาดยามค่ำคืนหรือถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซ่า)

Day 3 : เดินทางจากเมืองหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่ด่านสากลปากม่อนนำ เยี่ยมชม วัดศรีมงคล นำชมวิหารที่เก่าแก่ และนำท่านนมัสการ พระธาตุเชียงลม ซึ่งเป็นพระธาตุที่ชาวลาว แห่งเมืองเชียงฮอน ให้การเคารพนับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทาง เมืองเงิน เข้าสู่เมืองคอบ ระหว่างเส้นทางนั้น ท่านจะพบเห็นโบสถ์วิหาร ของแต่ละหมู่บ้าน ที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะวิหารที่สร้างขึ้นแบบศิลปะล้านนา ผสมกับ ศิลปะล้านช้างหลวงพระบาง ที่มีความอ่อนช้อยงดงามยิ่งนัก - เดินทางกลับ

ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน