ทัวร์ ลาว ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี บ้านผาเมืองพู by เรือสำราญ 3 วัน 2 คืน
สบายดีหลวงพระบางไปเรือกลับรถ ทริปพิเศษ นอน 4 ดาว

3 วัน 2 คืน

Day 1 : ออกเดินทางสู่แขวงไชยะบุรี โดยผ่าน เมืองปากคอบ ต้อนรับท่านด้วยเรือสำราญสัญชาติลาวชื่อเรือ MK Sunset Cruise ท่านสามารถเลือกขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขงในบรรยากาศ 360 องศา สูดอากาศได้อย่างเต็มปอด เรือจะเริ่มล่องไปอย่างช้าๆ สบายๆ มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองฟากฝั่งโขง เรือล่องผ่านบ้านก้อนตื่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไตลื้อ ผ่านปากแคน และปากแบ่ง แขวงอุดมไช บ้านท่าช่วง พร้อม ชม Sunset ลับขอบฟ้าถึง 2 ครั้งในเย็นเดียวกัน คือครั้งแรกจะเป็นภาพบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงลับขอบภูเขาเป็นภาพที่สวยงามมาก และอีก 15 นาที เรือแล่นเข้าโค้งได้องศา ท่านก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าลงที่แม่น้ำโขง สวยสุดๆ เมื่อเดินทางถึงท่าเรือเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ตลาดมืด (Night market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็น จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมืองมากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน

Day 2 : ยามเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวเมืองหลวงพระบางที่เป็นประเพณีมาแต่ดั่งเดิม และเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง ต่อด้วยชม พระราชวังหลวง ที่พระราชวังเจ้าชีวิต จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองปากอู นำชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว และนำชม ถ้ำติ่งถ้ำริมหน้าผามีโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย และหลังจากนั้น นำท่านชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ท่านสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายน้ำที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ำตกหินปูน สีขาวและน้ำใสๆ และนำท่านสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชา ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้น นำคณะเดินเที่ยวชมตลาดยามค่ำคืนหรือถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซ่า)

Day 3 : เดินทางจากเมืองหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่ด่านสากลปากม่อนนำ เยี่ยมชม วัดศรีมงคล นำชมวิหารที่เก่าแก่ และนำท่านนมัสการ พระธาตุเชียงลม ซึ่งเป็นพระธาตุที่ชาวลาว แห่งเมืองเชียงฮอน ให้การเคารพนับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทาง เมืองเงิน เข้าสู่เมืองคอบ ระหว่างเส้นทางนั้น ท่านจะพบเห็นโบสถ์วิหาร ของแต่ละหมู่บ้าน ที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะวิหารที่สร้างขึ้นแบบศิลปะล้านนา ผสมกับ ศิลปะล้านช้างหลวงพระบาง ที่มีความอ่อนช้อยงดงามยิ่งนัก - เดินทางกลับ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 04 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 8,990 -
19 – 21 พ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
09 – 11 มิ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
23 – 25 มิ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
05 – 07 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 8,990 -
21 – 23 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
04 – 06 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
18 – 20 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
08 – 10 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
22 – 24 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
06 – 08 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
27 – 29 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
03 – 05 พ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
17 – 19 พ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
08 – 10 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -
22 – 24 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,990 -

ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน