ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ สะพานแก้ว by EgyptAir 3 วัน 2 คืน
HKG-005 : Hongkong ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ BY MS

3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เชินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ไหว้ขอพร 'เทพแชกง' เสริมดวง เสริมบารมี ณ วัดกังหัน ตื่นเต้นเร้าใจเดิน 'สะพานแก้ว 3 มิติ + โชว์กายกรรม' สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก 'ดิสนีย์แลนด์' เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ปล.ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมควีซ่าท่านละ 1,650 บาท / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และ ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว นำท่านเข้าสู่ LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวให้ท่านได้พบกับ  ไฮไลท์  สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดให้ท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจกและจะมีช่วงที่เป็น 3 มิติเพิ่มความตื่นเต้นให้ท่านได้หวาดเสียว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรม ชมการแสดงโชว์ที่ผาดโผนน่าตื่นเต้นประกอบแสง สี เสียง พร้อมโชว์สวยงามจากนักแสดงหลายชีวิตให้ท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีน ชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อนช้อย เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่าน จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย
อิสระช้อปปิ้งจุใจกันที่ ห้างหลอหวู่เซ็นเตอร์

Day 3 : นำท่านเดินทางเข้าสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวง นำท่านขอพร วัดแชกงหมิว (วัดกังหันนำโชค) เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชีย
นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน