ทัวร์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ชมมหาวิหารโคโลญ ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธฮอร์น ชิลหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ by ETIHAD AIRWAYS 8 วัน 5 คืน
EYFRA02 : เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ซุปตาร์...เบเนลักซ์ คึกคักเวลาลงเล่น BY EY

8 วัน 5 คืน

ถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบริก เดินเล่นจัตุรัสโรเมอร์ ชมมหาวิหารโคโลญ ช้อปปิ้งเอ้าท์เลก Designer Outlet Roermond ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธฮอร์น เดินชิลหมู่บ้านกังหันลมชานส์สดันส์ เช็คอินเมืองมรดกโลก บรูกส์ เกนท์ บรัสเซลส์ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Day 2 : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองแสนโรแมนติก จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก นำท่านกลับสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์จัตุรัสที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของเยอรมันนี และเป็นศูนย์กลางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญ หนึ่งในแลนด์มาร์กประจำเมืองโคโลญ ให้ท่านช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond สินค้าแบรนด์เนม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน กีร์ธฮอร์น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ พร้อมด้วยบรรยากาศ สีสันของตัวอาคารที่สดใส จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ ที่นี่เราจะได้เห็นบ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์แท้ๆ กังหันลมเก่าแก่ที่บางตัวยังคงทำงานได้เป็นปกติ

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมือง รอตเทอดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ สถานีเซ็นทรัล ตลาดรอตเทอดาม นำท่านเดินทางสู่เมือง เกนท์ หนึ่งในเมืองใหญ่ของเบลเยียม ปราสาทกราเวนสตีน โบสถ์เซนต์นิโคลัส มหาวิหารเซนต์บาโว โบสถ์โบราณที่สามารถย้อนประวัติไปได้กว่า 1,000 ปี

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ เที่ยวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ์ พร้อมชมแลนด์มาร์กเด่นๆ ของเมืองไม่ว่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร์ นำท่านเดินทางสู่เมือง บรัสเซลส์ ชมจัตุรัสที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในโลก จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี 1983 ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ สิ่งก่อสร้างหนึ่งประจำเมืองที่สวยงามโดดเด่นและน่าสนใจ ชม แมนเนเกน พิส รูปหล่อเด็กน้อยเปลือยกาย

Day 7 : นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
Day 8 :

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ชมมหาวิหารโคโลญ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน