ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อินโดนีเซีย วิหารเลมปูยางค์ ชมวัดกลางน้ำปุราอูลันดานูบราตัน ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน by Air Asia 4 วัน 2 คืน
ZDPS11 : อินโดนีเซีย เกาะบาหลี [เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์] BY FD

4 วัน 2 คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ถ่ายรูปสุดชิคกับซุ้มประตูสวรรค์แห่งวิหารเลมปูยางค์พร้อมฉากหลังภูเขาไฟอากุงสุดยิ่งใหญ่ ชมวัดกลางน้ำปุราอูลันดานูบราตันที่สุดความงามแห่งบาหลี ชำระล้างร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บ่อน้ำพุแห่งจิตวิญญาณเทมภัคสิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สวนพระวิษณุ ชมองค์ของพระวิษณุขนาดใหญ่ครึ่งตัว จากนั้นนำท่านเดินไปยัง วิหารอูลูวาตู นำท่านสู่ ชายหาดจิมบารัน

Day 2 : เดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ (วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์) นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดปราบเซียน สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้าพื้นเมืองในตลาด และถูกสุดๆ นำท่านเดินทางต่อไปยัง วิหารเลมปูยางค์ ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี มีความสำคัญมากในวัฒนธรรมบาหลี จากนั้นนำท่านชม พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ เช็คอินกับจุด ถ่ายรูปรังนก ที่เป็นที่ยอดฮิตอย่างมากในการมาเยือนบาหลี จากนั้นนำท่านชม ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท เก็บภาพความประทับใจกับประตูฮินดูรูปทรงโบราณ หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัลป์ เทือกเขาที่งดงามอากาศเย็นตลอดทั้งปีชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ จากนั้นนำท่านชม วัดอุลันดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านขายของฝาก ร้านกฤษณะ KRISANA นำท่านแวะชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี นำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์อินโดนีเซีย วิหารเลมปูยางค์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน