ทัวร์ ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี บ้านผาเมืองพู อู่อารยธรรมล้านช้าง by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WESR กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง BY WE

3 วัน 2 คืน

Day 1 : ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบิน Thai Smile Airways นำชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมแห่งลาว นำชม พระราชวังหลวง ของเจ้ามหาชีวิตลาว ที่ พระราชวังเจ้าชีวิต การผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง และนำท่านสักการะ พระธาตุพูสี พระธาตุองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชา ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง ต่อด้วยเดินเที่ยวชมตลาดยามค่ำคืนหรือถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซ่า) ของเมืองหลวงพระบาง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม

Day 2 : ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวเมืองหลวงพระบางที่เป็นประเพณีมาแต่ดั่งเดิม และเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง นำชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห่ โขง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว เละนำชม ถ้ำติ่ง เป็นลักษณะถ้ำริมหน้าผามีโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ หลังจากนั้น นำท่านชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี มีสะพานพาดผ่านสายน้ำที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ำตกหินปูน สีขาวและน้ำใสๆ บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุ้งให้ได้เห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพันธ์และยังมีจุดลงเล่นน้ำตามลำธารเล็กๆ เเละนำท่านลงเรือสำราญ MK Sunset Cruise ที่เป็นเรือใหญ่ที่สุด สวยที่สุดในหลวงพระบาง

Day 3 : นำท่านแวะชมและเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา - เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Thai Smile Airways


Day 4 :

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน