ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย หุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ สวนบอร์โจมี by Air Asia X 8 วัน 6 คืน
XJTBS04 : จอร์เจีย ซุปตาร์…ล่องเรือหารัก BY XJ

8 วัน 6 คืน

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง นั่งรถ 4WD สูใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์กดี ล่องเรือยางชมธรรมชาติที่ มาร์ทวีลี แคนยอน แวะถ่ายรูป ณ สวนบอร์โจมี ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง #มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : ออกเกดินทางสู่ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลินจากนั้นนำท่านเข้าชม อุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคูทายสิ Kutaisi เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่เมือง กุมิทซาวิถ้ำ โพรมีธีอุส เข้าชมถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก จากนั้นนำทุกท่านสู่ มาร์ทวีลี แคนยอนเป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจีย พิเศษ!! นำท่านล่องเรือยาง

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่เมือง Akhaltsikhe ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Rabati Castle ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) นำท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย

Day 5 : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียนำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี จากนั้นนำท่านชม วิหารจวารี นำท่านชม ป้อมอนานูรี จากนั้นแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นำท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้

Day 6 : อิสระตลอดวัน ณ เมืองทบิลิซี่

Day 7 : นำทุกท่านเดินทางไป หมู่บ้าน Velistsikhe Villages หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไวน์ ชม ไร่ไวน์ Khareba นำท่านกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi เดินทางสู่ วิหารบอดี นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนากี ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีที่อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ

Day 8 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทลิลิซี เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทัวร์จอร์เจีย หุบเขาคอเคซัส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน