ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมโชว์ละครสัตว์ นั่งรถไฟความเร็วสูง by Vietnam Airlines 8 วัน 5 คืน
VNSVO04 : รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซุปตาร์...รถไฟ วิบวับ วิบวับ BY VN

8 วัน 5 คืน

เที่ยวเมืองชาร์กอร์ส ชมความสวยงามของ โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมหัศนียกาพของสองฝั่งแม่น้ำ เดินชมความงามพระราชวังเครมลิ้น อดีตพระต่หนักของพระเจ้าขาร์นิโคลัส ชมโชว์ละครสัตว์ พร้อมแสงสีตระการตา เดินเล่นจัตุรัสแดง ถ่ายรูปคู่กับโบสหัวหอมเชนต์บาชัล นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เชนต์ปีเดอร์สเปิร์ก ชม 2 พระราชวังฤดูร้อน และพระราชวังฤดูหนาว ช้อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo แวะซื้อของฝาก ถนนคนเดินอารบัด #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์กอร์ส นำท่านเดินทางกลับสู่มอสโคว์ ชมจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ นำท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโคว์ ซึ่งได้ปรับปรุงรีโนเวทใหม่ พิเศษ!!! นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมความสวยงามของแม่น้ำแม่น้ำมอสควา

Day 3 : นำท่านชม พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย มหาวิหารอัสสัมชัญ ผ่านชม มหาวิหารอาร์คาเกล มิคาเอล ผ่านชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโคว์ นำท่านถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์บาซิล ผ่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์กขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านชม โบสถ์นิโคลัส มหาวิหารแห่งการเดินเรือ นำท่านแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โบสถ์หยดเลือด นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Day 5 : นำท่านเข้าชม พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ นำท่านแวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอร์และปอล เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก เดินทางช้อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo ให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ต ซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชั้นนำมากมาย

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ ขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก นำท่านสู่ ตลาดอิสมายโลโว่ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย นำท่านช้อปปิ้ง ถนนอารบัตถือเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

Day 7 : นำท่านชมด้านนอก มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม

Day 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์รัสเซีย ล่องเรือแม่น้ำมอสควา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน