ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมโชว์ละครสัตว์ นั่งรถไฟความเร็วสูง by Vietnam Airlines 8 วัน 5 คืน
VNSVO04 : รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซุปตาร์...รถไฟ วิบวับ วิบวับ BY VN

8 วัน 5 คืน

เที่ยวเมืองชาร์กอร์ส ชมความสวยงามของ โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมหัศนียกาพของสองฝั่งแม่น้ำ เดินชมความงามพระราชวังเครมลิ้น อดีตพระต่หนักของพระเจ้าขาร์นิโคลัส ชมโชว์ละครสัตว์ พร้อมแสงสีตระการตา เดินเล่นจัตุรัสแดง ถ่ายรูปคู่กับโบสหัวหอมเชนต์บาชัล นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เชนต์ปีเดอร์สเปิร์ก ชม 2 พระราชวังฤดูร้อน และพระราชวังฤดูหนาว ช้อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo แวะซื้อของฝาก ถนนคนเดินอารบัด #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์กอร์ส นำท่านเดินทางกลับสู่มอสโคว์ ชมจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ นำท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโคว์ ซึ่งได้ปรับปรุงรีโนเวทใหม่ พิเศษ!!! นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมความสวยงามของแม่น้ำแม่น้ำมอสควา

Day 3 : นำท่านชม พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย มหาวิหารอัสสัมชัญ ผ่านชม มหาวิหารอาร์คาเกล มิคาเอล ผ่านชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโคว์ นำท่านถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์บาซิล ผ่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์กขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านชม โบสถ์นิโคลัส มหาวิหารแห่งการเดินเรือ นำท่านแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โบสถ์หยดเลือด นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Day 5 : นำท่านเข้าชม พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ นำท่านแวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอร์และปอล เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก เดินทางช้อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo ให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ต ซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชั้นนำมากมาย

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ ขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก นำท่านสู่ ตลาดอิสมายโลโว่ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย นำท่านช้อปปิ้ง ถนนอารบัตถือเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

Day 7 : นำท่านชมด้านนอก มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม

Day 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 08 พ.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 47,888 -
08 – 15 พ.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 46,888 -
15 – 22 พ.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 47,888 -
20 – 27 พ.ค 2563 พุธ - พุธ 47,888 -
27 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 47,888 -
29 พ.ค – 05 มิ.ย 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 47,888 -

ทัวร์รัสเซีย ล่องเรือแม่น้ำมอสควา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน