ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สี่ป้อ เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วิหารชเวนันดอร์ by Thai Smile Airways 5 วัน 6 คืน
WERM-202-2 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-พินอูลวิน-สีป้อ BY WE

5 วัน 6 คืน

Day 1 : เดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิน Thai Smile นำท่านเดินทางผ่านชม พระเจดีย์สุเล องค์พระเจดีย์สูงถึง157ฟุต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง และนำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการ ต่อด้วยชม พระเจดีย์โบตะตอง เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง และไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

Day 2 : ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Kanbawza ชมตลาดเช้าเมืองพุกามชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง เป็นสถูปของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา ชม วิหารธรรมยันจี ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง ชม วัดมนุหา สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนุหา กษัตริย์ของชาวมอญ จากนั้นนำท่านไป วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะสิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Bagan Viewing Tower ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่สุดโรแมนติก ของเมืองพุกามได้แบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมวิวพระอาทิตย์ ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา

Day 3 : ชม วัดมนุหา สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนุหา กษัตริย์ของชาวมอญ จากนั้นนำท่านไป วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะสิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่
จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Bagan Viewing Tower ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่สุดโรแมนติก ของเมืองพุกามได้แบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
ชมวิวพระอาทิตย์ ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา

Day 4 : เดินทางสู่สถานีรถไฟ ให้ท่านได้นั่งรถไฟชมทิวทัศน์บนเส้นทาง เดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองได้เห็นเมื่อครั้ง ยาตรา ทัพสู่จีน ชมทิวทัศน์ป่าเขาที่เขียวขจีหุบเขา ภูสูงที่ ยากจะบากบั่นถึง แต่ญี่ปุ่นก็ทำสำเร็จด้วยแรงงาน เชลย ผ่านส่วนที่สูงที่สุดที่สร้าง สะพานรถไฟเรียกว่า สะพานก๊อกเต๊ก นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสีป้อ เมืองอันเป็นตำนานรักอมตะของเจ้าชายแห่งรัฐฉานกับสาวชาวออสเตรีย หลังจากนั้นนำท่านไปเยือนหอเจ้าฟ้าเมืองสีป้อ รูปทรงสไตล์ยุโรปสองชั้น ซึ่งปัจจุบันนี้ หอเจ้าฟ้าทรุดโทรม และเก่าลงไปมาก เพราะไม่ได้รับการซ่อมแซมมานานหลายปี จากนั้นนำทุกท่าน เดินทางเพื่อล่องเรือ ล่องแม่น้ำยาว หรือที่ชาวไทยใหญ่เรียกว่า แม่น้ำโดทาวดี ไปชมวิถีชีวิต และบ้านเรือนของคนไทยใหญ่ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำ

Day 5 : นำท่านไปนมัสการวัดประจำเมืองแห่งเมืองสีป้อ เจดีย์บอจู พญา หรือที่เรียกว่าวัดเจดีย์พระสี่องค์ ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองสีป้อ ระหว่างทางแวะนมัสการ วัด Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda เป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่คนไทยเรียกท่านว่า “พระทันใจ” อีกรูปหนึ่งของพม่า และชม สวนพฤกศาสตร์กันดอยี หรือรู้จักกันในนาม National Kandawgyi Botanical Gardens จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง และชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 นำท่านชม วิหารชเวนันดอร์
วิหารนี้สร้างด้วยไม้สักทองหลังงดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า

Day 6 : นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ
เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ แล้วนำท่านไปชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก แล้วนำท่านออกเดินทางไปชม วัดงู ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่มีงูหลามมานอนเฝ้าพระพุทธรูป เป็นเวลาหลายสิบปี บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile

ทัวร์พม่า พุกาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน