ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปราสาทปุยฝ้าย ทุ่งดอกไอริส สุเหร่าสีน้ำเงิน by Turkish Airlines 9 วัน 6 คืน
ZIST24 : ตุรกี [เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน] BY TK

9 วัน 6 คืน

บินตรงสู่อิสตันบูล เยือนดินแดงแห่งเทพนิยาย เชคอินทุกไฮไลท์ เพลิดเพลินเต็มอิ่ม กับทุ่งดอกไอริส #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากนำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูป ทะเลสาบเกลือ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรกี จากนั้นนำท่านเข้าชม สุสานอตาเติร์ก เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk เป็นผู้นำในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลดำ กับ ภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม จึง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ได้ขึ้นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเกีย เป็นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 จากนั้นนำท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ นำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม

Day 4 : บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250-300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) รถจี๊บทัวร์ (Jeep Tour) ** สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า ระหว่างทางนำท่านชม ทุ่งดอกไอริส นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา

Day 5 : จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น เมืองโบราณเฮียราโพลิส ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี้เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกทั่วโลก

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก จากนั้นนำท่านเข้าชม เมืองเอฟฟิซุส เข้าชม ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอสมุดเซลซุส ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2015 จากนั้นนำท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 วิหารอะโครโปลิส คือ วิหารโอลิมเปียน เซอุส ชม โรงละครอะโครโปลิส ) เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน

Day 7 : นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย จากนั้นเดินทางต่อสู่ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล จากนั้นนำท่าน เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส นำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล นำท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี

Day 8 : นำท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ฮิปโปโดรม คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า วิหารเซนต์โซเฟีย หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ และ จัตุรัสทักษิม ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Day 9 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน