ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ทะเลสาบซีหู พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
ZPVG11 : จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว [เลทส์โก อาซ้อไฮโซ] BY TG

5 วัน 3 คืน

สักการะพระใหญ่หลิงซาน และเที่ยวชมเมืองโบราณซีเป่า ล่องเรือทะเลสาบซีหู และขึ้นตึกจินเหมา ทาวเวอร์ ชั้น 88 #พัก4ดาว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง) นำทุกท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน นำท่านชม ศาลาฝานกง ภายในวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ศาลาฯ มีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ นำท่านชม ร้านไข่มุก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี

Day 3 : นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านใบชา ชมทัศนียภาพของไร่ชาเขียวขจี อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำทุกท่านชิมชาขึ้นชื่อของจีน และเลือกซื้อชาเพื่อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณชีเป่า เป็นหมู่บ้านโบราณในรัชสมัยหมิงและรัชสมัยชิง ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้เป็นเมืองที่ส่งออกผ้าทอของจีน และโด่งดังไปทั่วโลก

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านขึ้นตึก ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) ตึกที่มีความสูงประมาณ 420 เมตร นำทุกท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงไปยังชั้น 88 ซึ่งใช้เวลาเพียง 4-5 นาที เพื่อชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในจีน พร้อมชมวิวของหาดไหว่ทัน
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” จากนั้นนำท่านชมร้าน สตาร์บัคส์ Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก

Day 5 : จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเถาเป่า แหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะขายสินค้าต่างๆ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย เป็นเวลาโดยประมาณ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน