ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม นั่งรถไฟความเร็ว by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
ZPEK08 : จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ [เลทส์โก กำแพงหมื่นลี้] BY TG

6 วัน 4 คืน

ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก!! เยือนพระราชวังต้องห้าม นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #พัก5ดาว(2คืน) #พัก4ดาว(2คืน)
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง ประเทศเทศจีน เมืองปักกิ่ง นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระราชวังต้องห้าม หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวังกู้กง” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมืองตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับป้อมธนูเฉียนเหมิน มีซุ้มประตูไม้ห้าช่องขนาดใหญ่ เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศ์ชิงตั้งอยู่อย่างโดดเด่น หลังจากนั้นนำท่านชม โชว์กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆด้าน

Day 3 : นำท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่พื้นที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นได้มีคำสั่งให้นำดินไปถมเป็นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา ให้ชื่อว่า “ว่านโซวซ่าน” หรือภูเขาหมื่นปี พร้อมตำหนักน้อยใหญ่หลายหลัง
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน นำท่านเยี่ยมชมตรงจุดของด่านจีหย่งกวน ซึ่งถือว่าเป็นด่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามด้านทิวทัศน์ เป็นทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ที่สลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลท์มีป้อมปราการที่มีอายุราวๆประมาณร้อยปีที่เปิดให้ทางนักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดอะเพลส เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์ “The Place” หรือ “ซื่อเม่าเทียนเจีย” ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดัง

Day 4 : นำท่านแวะชม ร้านปี่เซี๊ยะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่นี่ท่านจะได้ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะสำหรับท่านที่ทำการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่าง ๆมากมาย จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่
จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) โดยสารโดย รถไฟความเร็วสูง โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองปักกิ่ง - เมืองเซี่ยงไฮ้

Day 5 : ท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำ ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” นำท่านสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น 'หอไข่มุก' ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย จากนั้นนำท่านชมร้าน สตาร์บัคส์ Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเทียนจื่อฝาง เป็นย่านศิลปะแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ แม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็ยังคงรักษาความรู้สึกแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มีร้านค้าหลากหลายในอาคารอิฐเก่าแก่เป็นเสน่ห์ของถนนแห่งนี้ เดินชมร้านที่ไม่ธรรมดา จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว วัดนี้ตั้งอยู่ในฝั่งผู่ซี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ในเขตเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ทันสมัยที่สุด จากนั้นนำท่านชมสินค้า ร้านใบชาจีน ให้ทานได้เลือกซื้อใบชาเพื่อเป็นของฝาก การดื่มชามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากในประเทศจีน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

ทัวร์จีน ปักกิ่ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน