ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ by Air Asia 4 วัน 3 คืน
ZDAD17 : เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน เลทส์โก สาวน้อยพามัน BY FD

4 วัน 3 คืน

พักบานาฮิลส์ฟินๆ 1 คืน เที่ยวสุดคุ้ม บินเช้ากลับค่ำ !! ชมสวนดอกไม้ สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค ไฮไลท์สะพานมือทอง สนุกสนานกับกิจกรรมล่องเรือกระด้ง และชม 2 เมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #พัก4ดาว
Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ นำท่าน นั่งรถสามล้อซิโคล่ ซึ่งรถซิโคล่นี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักของการมาเยื่อนประเทศเวียดนาม นำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม

Day 2 : นำท่านสู่ วัดเทียนมู่ นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ วิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร นำท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก นำท่านชม อุโมงเก็บไวน์ ไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม นำท่านชม สะพานแห่งความรัก นำท่านชม สะพานมังกร

Day 4 : นำท่นชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน นำท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน