ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม พระเจดีย์หยก เจดีย์ชเวซานดอว์ วิหารติโลมินโล วัดกุบยางกี by Thai Smile Airways 4 วัน 3 คืน
WEMM-307 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม BY WE

4 วัน 3 คืน

Day 1 : ออกเดินทางสุ่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดย สายการบิน Thai Smile
นำท่านไปชม “พระเจดีย์หยก” หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า 'พระเวรสนาเจดีย์
ด้านในและด้านนอกประดับด้วยหยกแผ่น หยกก้อนอันใหญ่ไปทั่วทั้งองค์พระเจดีย์ ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม ไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ เจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา

Day 2 : ยามเช้า นำท่านไปชมการปล่อยบอลลูนขึ้นฟ้าจำนวนเกือบร้อยลูกลอยเต็มท้องฟ้า นำท่านไปชมตลาดเช้าเมืองพุกาม และชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง เป็นสถูปของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา วิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกามมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน นำท่านชม วิหารติโลมินโล นำท่านชม วัดมนุหา วัดกุบยางกี จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Bagan Viewing Tower ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่สุดโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ของเมืองพุกาม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักในมัณฑะเลย์


Day 3 : นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่า และเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก เเล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือทวนน้ำอิระวดี ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์ที่จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลก และชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารนี้สร้างด้วยไม้สักทองหลังงดงาม ตามแบบฉบับศิลปะพม่า งดงามตระการตาด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคาบานประตู จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ชม วัดกุโสดอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านออกเดินทางไปชมวัดงู Snake Pagoda เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง 76ปีแห่งหนึ่งของพม่า

Day : 4 หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง76ปี แล้วนำท่านไปชม สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สัก1,208ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี - เดินทางกลับสู่ กลับสู่กรุงเทพมหานคร

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน