ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี พระราชวังแวร์ซายส์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส BY QR

8 วัน 5 คืน

Day 1 :คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง แฟรงค์เฟิร์ต จากนั้นนำท่านไปยังบริเวณ จัตุรัสโรเมอร์ อาคารโรเมอร์ หรือศาลากลาง ของนครแฟรงค์เฟิร์ต วิหารเซนต์พอล ออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก นำท่านชม เมืองเก่าริมแม่น้ำเนคก้าร์ เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก มีถังไวน์เก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติค ชมความสวยงามของต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ เดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เด้น ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค

Day 4 : เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ ชม อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี
ท่านเดินทาง สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น

Day 5 : มุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลี่ย นเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา จากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ปี ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร เดินทางเข้าสู่ เมืองดีจอง ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส

Day 6 : เดินทางสู่เมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศ ฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส นำท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส

Day 7 : นำท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนนั่งรถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ชม จัตุรัสคองคอร์ด สถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป นำท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของนครปารีส นำท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี ให้ท่านถ่ายรูป พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล

Day 8 : คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี พระราชวังแวร์ซายส์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน