ทัวร์ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ชมดอกทิวลิป พระราชวังแวร์ชายส์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
GG07 : เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส BY QR

8 วัน 5 คืน

Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต

Day 2 : นำท่านเดินทางสูตัวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เมืองศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรมัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง เซนต์กอร์ นำท่านลงเรือ ณ ท่าเรือเมืองเซนต์กอร์ สู่ที่ท่าเรือเมืองบอพพาร์ด นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เป็นวิหารสไตล์โกธิค

Day 3 : นำท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์นให้ท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ลิซเซ่ เพื่อนำท่านเข้าชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ ( จัดเพียงปีละหนึ่งครั้ง ) สวนเคอเค่นฮอฟ (Kerkenhof Garden) เป็นสวนสวยที่ผู้คนทั่วโลกปรารถนาที่จะมาเยือน เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์

Day 4 : เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ ชานส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกังหันลมแบบต่าง ๆ หลัง จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวดัชท์เก่าแก่ดั้งเดิมบ้านหลังเล็กน่ารักปลูกอยู่ริมน้ำหน้าบ้านมีแปลงสวนดอกไม้นานาชนิดหน้าต่างประดับด้วยผ้าลูกไม้ลวดลายต่างๆ เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัมนำท่านเดินชมย่าน Dam Square ถ่ายรูปพระราชวังหลวง ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม ถ่ายรูปคู่กับประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรก นำท่านชม เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉี่ พร้อมทั้งเดินเล่นบริเวณ กรองด์ปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล

Day 5 : นำท่านออกเดินทางสู่ รัฐลักเซมเบิร์ก ชมมหาวิหารนอทเทรอดามแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นวิหารโรมันคาทอลิก แต่เดิมเป็นคริสตจักรนิกายเยซูอิดและรากฐานถูกวางไว้ในปี 1613 ปลาย ชมจตุรัส PLACE D’ ARMES นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส จากนั้นนำท่านไปชมประตูชัย ก่อนนั่งรถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่

Day 6 : นำท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ ชม พระราชวังแวร์ซายส์ นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชม จัตุรัสคองคอร์ด นำท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของนครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต กันอย่างจุใจจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี

Day 7 : นำท่านเดินทางสู่ มงมาร์ต ให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

Day 8 : คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ชมดอกทิวลิป อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน